Pocta predkom


Karas

Karasovci žili v 17. st. v rámci fary Pavlovice v obciach Hradčany, Sušice a Tučín (okr. Přerov). Pôvod priezviska pochádza z ryby karas. Karasovci v Sušiciach nič nevlastnili, neobjavili sa preto ani v rade obce a ich stopa je zachytená len v matrikách. Len v Radslaviciach mali záhradu na tú predali v r. 1736.
 
Naša vetva má korene v Sušiciach. Žil tu Jiřík Karas (1614) a dožil sa 72 rokov. Jeho synom by mal byť Michal, ktorý mal manželku Annu. Ženil sa okolo r. 1680 a keďže záznam o sobáši nie je v matrike fary Pavlovice, tak je to pravdepodobne preto, že manželka pochádzala z nejakej inej obce v okolí. Michal a Anna mali 4 deti: Václav, Jan (24.12.1685), Pavel (6.1.1689) a Jiřík (24.4.1692). Michal zomiera v r. 1694 a zanecháva po sebe vdovu s malými deťmi. Anna sa už 8.2.1695 vydala za Jana Zahrádku. Statok získal hospodára a deti nevlastné otca a do rodiny ešte pribudli Zahrádkovci: Matúš (6.9.1696) a Marína (27.2.1700).
 
Dve generácie potomkov Jiříka Karasa:
Václav sa 30.1.1707 oženil s Marinou Tesařovou a okolo r. 1709 sa usadili v Radslaviciach. Václav a Marína mali 7 detí: Magdalena (9.9.1708), Ondřej, Jan (17.5.1715), Václav, Rosina, Marína a Terezie (27.8.1726). Jan (1736) mal s manželkou Annou syna Josefa (14.2.1736), ktorý bol 2x ženatý. S Marínou Kostkovou sa oženil 7.11.1736 a mali deti v Radslaviciach a v Sušiciach: Jan (18.6.1764), Tomáš (10.12.1766, Sušice), Filip (30.4.1769, Radslavice), potom sa opäť presťahovali do Sušic a v dome č. 46 mali dcéru Veroniku (14.2.1771, zom. 1.7.1771). O necelý rok 26.5.1772 zomrela aj matka Marína a vdovec Josef sa 9.6.1772 oženil s Alžbětou Kopalovou. Josef bol pastierom v Sušiciach. Niekedy bol zapisovaný ako Karásek.
 
Pavel (1689) sa 26.1.1712 oženil s Annou Hapasovou z Lipňan. Dňa 29.4.1718 sa im narodil syn Jan a viac o nich nevieme.
 
Jan (1685) sa 7.2.1708 oženil s Rosinou Malecovou z Radslavic. Najskôr žili v Radslaviciach a od r. 1710 v Sušiciach. Jan a Rosina mali 4 deti: Kateřina (14.10.1708) vyd. Smětáková, Martin (9.11.1710), Tomáš (9.12.1713) a Jiří (22.4.1717). Mama Rosina zomrela 1.2.1721 a vdovec Jan sa 10.5.1722 oženil s Annou Pumprlovou z obce Rybáře (statok pri Sušiciach). Do r. 1725 žili v Sušiciach, potom do r. 1729 v Radslaviciach a potom sa vrátili do Sušic. Jan a Anna mali 6 detí: Anna (18.2.1723), Barbora, Jan, Rosina, Matěj (13.4.1738, zom. malý) a Matěj (24.2.1741). Jan mal v Radslaviciach záhradu a tú predal 11.12.1736 Kubálkovi. Karasovci v Sušiciach nie sú zapísaní pri žiadnom kupe gruntu, tak asi tu nič nevlastnili a preto sa postupne z obce vytratili.
 
Kateřina (1708) sa 8.11.1733 vydala za Jana Smětáka z Radslavic a tu priezvisko Karas v línii našich predkov končí.
 
Priezvisko Karas koncom 18. st. v Sušiciach už nenachádzame.