Pocta predkom


Paska

O rode Paska viem toho len veľmi málo. V polovici 17. st. žili v obci Radslavice. Písali sa Passka.
Pravdepodobne po 30 ročnej vojne tu prišiel Jiřík Paska. Mal dcéru Zuzanu (1665). Zuzana sa 4.9.1685 vydala za Martina Maleca a potom je to už príbeh iného priezviska.
 
* * *
 
Paska v obci Osvětimany (Z od Uherského Hradiště)
 
V dome č. 89 tu žil Pavel Paska (okolo 1735) a mal syna Martina (1762). Martinova dcéra Anna (29.7.1793) sa vydala za Jana Vasického.
 
 

* * *

 
V súčasnosti žije v ČR len 24 mužov s priezviskom Paska, najmä v stredných a severných Čechách. Z Moravy sa priezvisko vytratilo.