Pocta predkom


Dorrig Dörrich

Rod Dörrich (v latinke písaný Dorrich) žil v obci Smilov (Schmeil) neďaleko mesta Libavá. Žili tu sudetskí Nemci. 
Opis obce z r. 1846: Schmeil (Smilawa auch Smelo), 1/2 Std. westsüdwestlich teils auf einem Hügel teils im Tale gelegen, hat 83 Häuser mit 597 Einwohner (272 männl. 325 weibl.), 13 Pferde, 58 Ochsen, 165 Kühe und 364 Schafe. Auch hier ist eine Schule unter obrigkeitlichem Schutz und 1 im Jahre 1595 an der Stelle einer früheren erbaute Tochterkirche der Pfarre zu Liebau, deren Glocken (aus den Jahren 1515, 1545) und ein Taufstein der ältesten Art das frühere Bestehen derselben erweisen. Der Dorfbach betreibt eine Mühle.
 
Okolo r. 1920 bol v Smilove čulý ruch. Po 2. sv. vojne tu vznikol vojenský okruh, ľudí vysťahovali (odsunuli do Nemecka) a obec zanikla.
 
Význam priezviska - Dörrich bol ten, kto priniesol ľan do „Dörre“ a postaral sa o to, aby bol správne vysušený, aby sa stonky ľanu mohli optimálne lámať, točiť a tkať do plátna.
 
Najstarším známym predkom je Georg (okolo 1620). Vieme o jeho 2 deťoch: Martin (okolo 1650) a Marina (1658) vyd. Kobertová.
Martin (1650) sa 10.2.1669 oženil s Dorotou Gockertovou a v Smilove mali 4 deti: Marina (8.2.1670), Georg (10.4.1674), Anna (8.3.1677) a Michal (29.8.1684). Michal sa 1.11.1707 oženil s Dorotou Sommerovou a mali 6 detí: Wenzel (1.9.1708), Florian, Alžběta, Michael, Lorenz a Karl (19.8.1723). Michal ovdovel a 1.7.1725 sa oženil so Zuzanou Jordanovou, s ktorou mal ešte syna Josefa (18.1.1740). Priezvisko Dorrig pokračovalo po Karlovi a Josefovi. Karel žil v dome č. 4.
 
Marina (1658) sa 30.5.1677 vydala za Ondřeja Koberta do obce Keprtovice a tu priezvisko Dorrig v línii našich predkov končí. Skoro skončil aj život Mariny, ktorá zomrela len 5 rokov po svadbe ako 24 ročná 18.11.1682. Zostal po nej 4 ročný syn, ktorého novou mamou sa stala Anna Potschová.
 
Okolo r. 1786 bol Dörrich (zapísaný ako Derich) richtárom v Smilove.
 
V dome č. 4 žil Franz s manželkou Mariou Trhalovou a mali syna Sarkandera (okolo 1810). Sarkander (1810) mal manželku Karolinu Theimer a mali deti: Anna (19.12.1839), Jan (1843). V tej dobe bola pôrodnou babou Rosalia Dörrich z domu č. 71. Jan (1843) sa 10.11.1868 oženil s Josefou Königovou.
V dome č. 38 žil Jan (okolo 1810), syn Jana (okolo 1780) a Alžběty Lopath. Ján (1810) sa 21.8.1839 oženil s Klárou, dcérou Floriána Dörricha a Terezy Dörrichovej.
V dome č. 14 žil Jan (okolo 1790) s manželkou Apoloniou Hass a mali deti: Florian (okolo 1810), Franz (okolo 1820), Jan (okolo 1820). Florian (1810) sa oženil s Johannou Hahn, žili V dome č. 76 a mali syna Josefa (25.9.1840). Franz (1820) zostal v rodičovskom dome, oženil sa s Klarou, dcérou Jana Dorricha a Terezie Haussner a mali dcéru Amaliu (10.3.1840). Jan (1820) sa oženil s Alžbětou, žili v dome č. 79 a mali dcéru Antoniu (26.1.1840).
V dome č. 71 žil Franz (okolo 1790) s manželkou Rosinou a mali dcéru Kláru (okolo 1820), ktorá mala nemanželskú dcéru Karolínu (30.1.1840).
V dome č. 74 žil Anton (1810) z Olejovic. S manželkou Klárou Jahn mali dcéru Karolinu (14.10.1840).
V dome č. 75 žil Jan (okolo 1790) s manželkou Rosinou a mali syna Franza (okolo 1820), ktorý mal s manželkou Annou Jahn dcéru Karolínu (21.2.1840).
Florian (okolo 1850) s manželkou Karolinou mali dcéru Bertu (1872), ktorá sa 17.10.1898 vydala za Ferdinanda Hurdesa.
 
Na zač. 20. st. v obci Smilov:
Dörrich Johann bol kostolník (Kirchendiener).
Dörrich Josefa bola pôrodná baba (Geburtsassistenz).
Majitelia pozemkov (urbárnici, Grundbesitzer) boli Dörrich Eduard – Dörrich Johann Nr  14 - Dörrich Johann  Nr 76 – Dörrich Josef – Dörrich Julius – Dörrich  Marie.
 
*
 
Na zač. 20. st. mal Eduard Dörrich hostinec v obci Keprtovice (Geppertsau).
 
*
 
Dörrich v obci Dřemovice (Drömsdorf)
 
Dřemovice sa nachádzajú južne od mesta Libavá.
V dome č. 15 žil Anton (okolo 1780) s manželku Terezou Polzer, a mali syna Jana (13.8.1810). Jan (1810) mal syna Ferdinanda (okolo 1850), ktorý sa oženil s Johannou Wittke a mali dcéru Ceciliu (1877), ktorá sa 20.6.1898 vydala za Aloisa Dreiseitela. Jan (1810) ako 59 ročný vdovec, sa 28.2.1870 oženil s Josefou Kleinovou z obce Siebenhöfen (Sedm Dvorů).
Okolo r. 1920 Franz bol Großgrundbesitz. Medzi Grundbesitzer patrili Dörrich Joh.- Dörrich Karl- Dörrich Raim.- Dörrich Sophie
Dörrich Karl bol Kürschner. Schmiede - Dörrich Joh., No. 20- Dörrich Joh., No. 213. Schneider - Dörrich Adolf. 
 
Okolo r. 1920 v Dřemoviciach: 
Franz bol veľkostatkár (Großgrundbesitz). Majitelia pozemkov (urbárnici, Grundbesitzer) boli Dörrich Johann - Dörrich Karl - Dörrich Raim. - Dörrich Sophie.
Dörrich Karl bol Kürschner. Kováči (Schmiede) boli: Dörrich Johann, No. 20 - Dörrich Johann, No. 213. Krajčír (Schneider) bol Dörrich Adolf. 
 
*
 
Dörrich v obci Olejovice (Ohlstadtl)
 
V dome č. 9 žil Josef (okolo 1770) s manželkou Annou, dcérou Jana Dörricha. Josef a Anna mali deti: Florian (okolo 1800), Anton (okolo 1810). Florian (1800)mal manželku Terezu Jahn a mali dcéru Karolinu (1824), ktorá sa 29.7.1844 vydala za Jana Hrynra. Anton (1810) sa usadil v obci Smilov.
V dome č. 13 žil Jan (okolo 1840) s manželkou Mariou Sirch a mali deti: Marie (1871), Julie (1872). Marie (1871) sa 12.8.1895 vydala za Josefa Fitzeka. Julie (1872) sa 30.10.1893 vydala za Konrada Mauera.
V dome č. 14 žil Ignác (okolo 1830) s manželkou Terezou Kraetschmer a mali deti: Tereza (1854), Julie (1858). Tereza (1854) sa 13.8.1888 vydala za Maximiliána Madera. Julie (1858) sa 9.5.1881 vydala za Benedikta Polzera. 
 
*
 
V Libavé:
V dome č. 184 žil Jan (okolo 1810) s manželkou Terezou a mali dcéru Mariu (1839), ktorá sa 23.11.1869 vydala za Karla Františka Polzera.
 
*
 
Niektoré osoby sa dajú nájsť pomocou platformy GEDBAS
 
*