Pocta predkom


Sedlák z Lutína

Lutín je obec v okr. Olomouc (JZ od Olomouca), ktorú preslávila výroba púmp a čerpadiel. História obce je zapísaná v knihe Papajík, D. (2005): Dějiny obcí Lutín a Třebčín. Keď mi niekto knihu poskytne, budem rád.
 
Predkovia z rodu Sedlák tu žili dávno. V r. 1657 bol fojtom Blažej Sedlák.
 
Vzhľadom na dostupnosť matrík (od r. 1720) je našim najstarším známym predkom Matěj (1702). V Lutíne žil aj Peter, ktorý sa ako vdovec 1.6.1722 oženil s Barborou Štěpánkovou. V susednej obci Třebčín žil Martin, ktorý sa 9.6.1722 oženil s vdovou Marianou.
 
Matějovou (1702) prvou manželkou bola Anna, s ktorou mal 2 deti: Rosina (20.12.1729) vyd. Lesáková a Kašpar (3.1.1732). Anna zomrela 8.1.1732 a už 19.5.1732 sa vdovec Matěj oženil s Magdou Hudičkovou a s ňou mal 4 deti: Anna (3.4.1733), Johana, Josef a Martin (22.10.1738). Otec Matěj zomrel 12.9.1757 vo veku 55 rokov.
 
Rosina (1729) sa 24.6.1755 vydala za Martina Lesáka do Radotína (okr. Přerov). Radotín je od Lutína vzdialený 40 km vzdušnou čiarou. Nevieme, za akých okolností sa sem Rosina dostala. Možno bolo príčinou to, že bola dcérou z 1. manželstva a bolo lepšie, keď sa odsťahovala ďalej od rodnej obce.