Pocta predkom


Sedlák z Lutína

Lutín je obec v okr. Olomouc (JZ od Olomouca), ktorú preslávila výroba púmp a čerpadiel. Predkovia z rodu Sedlák tu žili dávno. Vzhľadom na dostupnosť matrík je najstarším známym predkom Matěj Sedlák (1702). V Lutíne žil aj Peter Sedlák, ktorý sa ako vdovec 1.6.1722 oženil s Barborou.
 
Matějovou (1702) prvou manželkou bola Anna, s ktorou mal 2 deti: Rosina (20.12.1729) vyd. Lesáková a Kašpar (3.1.1732). Anna zomrela 8.1.1732 a už 19.5.1732 sa vdovec Matěj oženil s Magdou Hudičkovou a s ňou mal 4 deti: Anna (3.4.1733), Johana, Josef a Martin (22.10.1738).
Rosina (1729) sa 24.6.1755 vydala za Martina Lesáka do Radotína (okr. Přerov). Radotín je od Lutína vzdialený 40 km vzdušnou čiarou. Nevieme, za akých okolností sa sem Rosina dostala. Možno bolo príčinou to, že bola dcérou z 1. manželstva a bolo lepšie, keď sa odsťahovala ďalej od rodnej obce.