Pocta predkom


Cigánek

Naši predkovia Cigánkovci žili v obci Turovice (okr. Přerov). Turovice patrili pod panstvo Dřevohostice a obyvatelia Turovic tam aj chodili do kostola sv. Havla. Priezvisko je odvodené od pomenovania Cigán/Cikán a tak je možné, že dávny predok pochádzal z cigánskej komunity alebo mal niečo z ich vlastností.
 
Najstaršie zmienky sa viažu k týmto osobám:
Jiří (1578) zomrel 4.7.1664 vo veku 86 rokov. Je uvedený na grunte č. 31 okolo r. 1660.
V súpise osôb uvedených v přiznání domovní daně z roku 1667 pro statek Dřevohostice sú v Turoviciach zaznamenaní:
Václav (okolo 1630), pololáník a Vítek (okolo 1615), čtvrtláník. Obaja by mohli byť synovia Jiřího.
 
My sme potomkovia Vítka (1615), ktorý mal s manželkou Zuzanou dcéru Alžbětu (1656). Matriky fary Dřevohostice začínajú od r. 1657 a po tomto roku nie je záznam o narodení dieťaťa rodičom Vitovi a Zuzane. Zuzana (1656) sa 2.7.1684 vydala za Jana Zmeškala do neďalekých Nahošovic. Tu priezvisko Cigánek medzi našimi predkami končí. Aj Vít so Zuzanou opustili Turovice a zomreli v Nahošoviciach.
V 19. st. Cigánkovci v Turoviciach nežili.
 
Václav (1630) mal deti: Martin (okolo 1660), Zuzana (okolo 1670) vyd. Rospalová.
 
Martin (1660) sa 24.11.1688 oženil s Annou Hanákovou a mali deti: Pavel (19.1.1692), Tomáš (8.12.1696), Jan (okolo 1700).
Pavel (1692) sa 20.7.1716 oženil s Alžbětou Janíkovou.
Jan (1700) sa 29.10.1725 oženil s Annou Nesvadbovou.