Pocta predkom


Kubálek (Odstrčil)

Náš rod Kubálek má korene v obci Sušice (okr. Přerov). Priezvisko má pôvod asi v mene Jakub a zmenou smerom na Kubo-Kubal vznikol Kubálek.

Najstarším známym predkom, doloženým z matrík, je Jakub Kubálek (1636), ktorý sa najskôr volal Odstrčil.

V r. 1628 je Odstrčil uvedený pri predaji pods. gr. pozostalom po Jakubovi Bělkovy Matoušovi Odstrčilovi. Matouš by mohol byť dedkom Jakuba (1636).

V r. 1641 je zaznamenaný kup gr. 3 1/4 r. Jakuba Odstrčila od Miky Spáčila. Tento Jakub je s veľkou pravdepodobnosťou otec Jakuba (1636).

Odstrčil (neskôr Kubálek) bol sedliakom na grunte č. 37 v Sušiciach.

V Lánských rejstřících je v r. 1656 a 1673 zapísaný 3/4 láník Jakub Odstrčil. Nevieme, či v týchto zápisoch sa jedná o otca a syna alebo už len o Jakuba ml. Z Jakuba sa možno stal Kubálek tak, že ho začali prezývať podľa jeho krstného mena a na priezvisko Odstrčil sa postupne zabudlo. Tiež mohla prezývka Kubálek vyjadrovať to, že Jakub bol synom Jakuba.

V obecnej správe sa Jakub Odstrčil prvý krát objavuje v r. 1646 ako konšel v Sušiciach (dnes by to bol obecný poslanec). V r. 1671 bol purkmistrom za fojta Matouša Matulu. V r. 1646 to bol samozrejme Jakub st. a v r. 1671 už asi Jakub ml.

Na začiatku 30-ročnej vojny (okolo 1620) mal v susedných Radslaviciach grunt Jira Odstrčil a záhradu Jan Odstrčil. Kubálek vtedy v Radslaviciach nežil.

Jakub, ešte ako Odstrčil, mal manželku Marianu. Vieme o ich 5 deťoch: Jiří (12.2.1665), Rosina (25.7.1671), Zuzana (8.8.1674), Jan (7.1.1678) a Jakub (4.7.1680).

V matrike je Jakub zapísaný ako Odstrčil pri narodení syna Jiřího 12.2.1665:

V r. 1671 pri narodení dcéry Rosiny je zapísaný ako Kubálek, ale v r. 1678 pri narodení syna Jana opäť ako Odstrčil.

Jiří (1665) zostal v Sušiciach, 11.2.1691 sa oženil so Zuzanou Dvořákovou a mali syna Jana (1715), ktorý hospodáril na rodnom grunte. Jan (1715) mal s 1. manželkou Marinou deti: Václav (okolo 1737), Anna (29.3.1738), Rosina (29.7.1740), Marina (2.9.1742, zom. malá), Marina (8.9.1744), Matěj (25.8.1747). Mama Marina zomrela 3 dni po poslednom pôrode a vdovec Jan sa o necelé 3 mesiace 12.11.1747 oženil s Rosinou Bocanovou a mali deti: Veronika (2.1.1749) vyd. Čejková, Terezie (19.2.1751), František (16.2.1752, zom. malý), Josef (2.4.1754), František (2.7.1756), Barbora (27.12.1758), Cyril (3.3.1761), Eleonora (30.1.1764). V dome č. 37 pokračovali synovia Václav a Josef, syn František (1756) sa usadil na grunte č. 7.

Jakub (1636) ovdovel a druhý krát sa 27.11.1691 oženil s Kateřinou. Jakub zomrel 60 ročný 23.1.1696 už ako Kubálek, a to v Radslaviciach, asi u syna Jakuba:

V Sušiciach na grunte č. 37 žili Kubálkovci do r. 1837 a potom ho prevzal Josef Nevtípil. V dome č. 7 Kubálkovci žili do r. 1866. Potom sa asi zo Sučic toto priezvisko vytratilo.

 

Kubálek do Radslavic

Jakub (1680) sa 11.2.1703 oženil s Rosinou Skácelovou z obce Prusínky. Usadili sa v susednej obci Radslavice a tu žili v dome č. 46. Jakub a Rosina mali deti: Jiří (28.10.1703, Prusínky), Cyril (19.10.1705) a Barbora Apolonia (25.9.1718).

Cyril (1705) zostal v rodičovskom dome a 8.11.1727 sa oženil s Marianou Dlouhou zo Sušic. Cyril a Marianna mali deti: Jiří (21.4.1730), Sebastian (13.1.1734), Mariana (13.3.1740) vyd. Caletková a František (15.8.1743).

Mariana (1740) sa 3.5.1761 vydala za Václava Caletku do Sušic. Mali 9 detí, ale tu už priezvisko Kubálek nepokračuje.

 

Našich Kubálkovcov má v rodokmeni aj Václav Hájek - predkovia Mariny Kubálkovej (1740).

 

* * *

 

V súčasnosti má priezvisko Kubálek okolo 500 mužov v ČR. Najviac sú koncentrovaní v Prahe. Zjavne nie sú príbuzensky prepojení. V okr. Přerov žijú len 3. Priezvisko Odstrčil sa zachovalo v podobnej miere, ale v Přerove a okolí v oveľa väčšej početnosti (50).