Pocta predkom


Kovařík

Naši Kovaříkovci na začiatku 18. st. žili v obci Výkleky. Zápisy sú v matrikách fary Tršice. Sú zapísaní aj ako Kovář.
 
V obci Výkleky žil Václav (okolo 1680) s manželkou Marinou. Václav bol verný svojmu priezvisku, lebo bol kováč (lat. Faber). Vieme o ich dcére Rosine (4.3.1715) vyd. Zábojová. Rosina (1715) sa 10.2.1737 vydala za Sebastiana Záboja do Veselíčka. Tu priezvisko Kovařík/Kovář v línii našich predkov končí.
 
Okolo r. 1766 sa narodil Jan Kovařík. Zomrel 60 ročný 25.2.1826 v dome č. 11 vo Výklekoch.
 
Na zač. 18. st. žili Kovaříkovci v susednej obci Doloplazy. Deti tam mali Jiří s manželkou Marinou a Matěj s manželkou Annou.