Pocta predkom


Nevyjel

Najstarší záznam o našich predkoch z rodu Nevyjel sa viaže s obcou Hlinsko (okr. Přerov). V poslednej tretine 17. st. sa presťahovali do obce Soběchleby (okr. Přerov). 

Priezvisko Nevyjel je zaujímavé z toho hľadiska, že má zápornú predponu. Čo mohlo ľudí kedysi viesť k tomu, že takto človeka pomenovali?

Nevyjel nie je uvedený v registroch panstva Helfštýnského v r. 1609 (originálne súpisy sú tu), takže neviem odkiaľ sa tu vzal. Hospodárske dejiny Soběchleb preskúmala Lenka Mlčáková a napísala bakalársku prácu „Ves Soběchleby v raném novověku“, v ktorej píše o hospodárskych dejinách obce od roku 1520 do tridsaťročnej vojny. O poddaných v obci píše v kapitole 3.3.6. od str. 28. Históriu Nevyjelovcov pomáhal odhaľovať Karel Jemelka. V obci je kostol Nanebevzetí Panny Marie a na tamojšej fare do matrík zapisovali záznamy o našich predkoch od r. 1688.

Mapa Soběchleb z 3. mapovania:

Najstarší známy predok je Martin (okolo 1640). V moravských lánových rejstříkoch z r. 1656-1672 je na panstve Hranice, Lipník nad Bečvou zapísaný v obci Hlinsko ako nástupník na grunte Jana Pospíšila:

Martin mal manželku Annu a vieme, že dospelosti sa dožili ich dve deti - Jiří (okolo 1671) a Kateřina (okolo 1670) vyd. Vyštírlová. Zatiaľ nevieme, kedy Martin a Anna odišli z Hlinska do obce Soběchleby. Martin zomrel okolo r. 1699 a vdova Anna sa 26.7.1699 vydala za vdovca Mikuláša Dostála.

Prvých 5 generácií:

Syn Jiří (1671) sa 11.5.1692 oženil s Kateřinou Šebestovou z obce Týn:

Jiří a Kateřina mali len syna Václava (24.9.1692), lebo mama Kateřina zomrela. Vdovec Jiří sa 6.11.1695 sa oženil so Zuzanou Holibkovou zo Soběchleb:

Jiří a Zuzana žili v dome č. 8 a tu sa im narodilo 7 detí: Kateřina (18.11.1696), Jiří (21.2.1700), Martin (23.8.1702), Jan (11.1.1704), Marina (18.1.1706) vyd. Smetiavá, Antonín (10.6.1708), Jakub (23.7.1713). Pri krste syna Jakuba v r. 1713 pán farár robil zápisy do matriky po česky a rodičov zapísal s krstnými menami - Jura a Zuska.

Záznam o narodení Jiřího 21.2.1700:

Jiří (1700) sa 13.7.1722 oženil s Annou Matošovou z Rakova:

Jiří a Anna mali 6 detí - Martin (13.10.1724), Alžběta, Pavel, Anna, Eva a Josef.

Záznam o narodení Martina 13.10.1724:

Martin (1724) sa 7.5.1748 oženil s Alžbětou Kotekovou zo Soběchleb (z rodu Kotek pochádzalo niekoľko varhaníkov, ktorí boli zároveň učiteľmi). Martin a Alžběta mali 6 detí - František (1.10.1752), Tomáš, Anna (1755) vyd. Zamazalová, Marianna, Jiří a Martin (4.11.1761). Martinova manželka Alžběta zomrela a on sa 3.2.1765 oženil s Veronikou Juříkovou:

Martin a Veronika mali 5 detí: Barbora (3.1.1766), Josef, Filip, Pavel a Marianna (28.6.1777) vyd. Zábranská. Otec Martin zomrel 66 ročný 7.12.1790.

Na gazdovstve pomáhal najstarší syn František (1752) a on zostal v rodičovskom dome, 23.1.1780 sa oženil s Kateřinou Palíkovou z Radotína a mali 9 detí: Anna (3.3.1781), Jan (9.1.1783), Antonín (29.1.1785), Kateřina, František, Rosalia (4.3.1790) vyd. Vymětalíková, Barbora, Marianna a Veronika (1805). V rodnom dome zostal Antonín (1785), ktorý sa 29.4.1804 oženil s Barborou Zámorskou a mali 9 detí (z nich 4 zomreli v detskom veku): Veronika (11.6.1805, zom. malá), Antonín (6.3.1807, zom. malý 18.10.1815), Marianna (13.8.1808, zom. 10.2.1809), Josef (3.11.1809, zom. 16.3.1810), František (3.4.1813), Veronika (12.9.1815) vyd. Sehnalová, Marianna (17.12.1817) vyd. Zamazalová, Jan (17.6.1821) a Karolína (10.1.1824, mala nemanželského syna Antonína 27.8.1844).

Našim predkom je Marianna (1777). Záznam o narodení Marianny 28.6.1777 v dome č. 8:

Marianna (1777) sa 27.6.1800 vydala za Jana Zábranského do obce Tupec:

Jan a Marianna mali 11 detí. V našej línii predkov tu priezvisko Nevyjel končí.

Na mape z r. 1830 (Indikašní skici Soběchleby) je uvedený polsedliak Antonín v dome č. 8.

*

Nevyjel v Lipníku

Václav s manželkou Kateřinou mali syna Jiřího (19.4.1736).

* * *

Nevyjel v meste Vysoké Mýto a v obci Vraclav

Nevyjelovci sa vo Vysokom Mýte objavujú okolo r. 1680. Najskôr v blízkych obciach a potom v samotnom meste. Matěj Nevyjel z obce Stradouň sa ženil 27.8.1679 s Dorotou Honzákovou. Deti mali v obci Vraclav. Potomstvo sa rozšírilo vo Vysokom Mýte v 19. storočí.

Bohumír Nevyjel (1883-1915) Narozen 23.10.1883 ve Vysokém Mýtě, zemřel 17.1.1915 Uhorsko. Pedagog.

Emanuel Nevyjel (1860-1940) Narozen 30.12.1860 ve Vysokém Mýtě, zemřel 17.11.1940 v Hořovicích. Železničář. Technický spis z oboru, publikován německy.

Nevyjel je vo Vraclavskej kronike uvádzaný ako kostolník v obci Vraclav (Z od Vysokého Mýta) v r. 1688-1700.

Martin Nevyjel žil v dome č. 3 a Jan Nevyjel v dome č. 72 v r. 1787.

Nevyjel v obci Bělidla

Bělidla (kedysi Bleich) sú dnes súčasťou Kroměříža. Tam do kostola Panny Marie chodili krstiť svoje deti. V 18. storočí tu žili Nevyjelovci. Martin Nevyjel a Marianna mali syna Jiřího (21.3.1741). Jiří mal s manželkou Annou syna Františka (1771). Tento rod ešte bude musieť byť prebádaný. Otázkou je, či súvisí s Nevyjelovcami zo Soběchleb.

Nevyjel v obci Střílky

Martin Nevyjel, podruh ve Střílkách (okres Kroměříž) a Anna, rozená Kruťová mali syna Šimona, ktorý sa oženil s Viktoriou Holíkovou. Šimon bol podruh ve Střílkách (doloženo v roce 1887), dělník v Dobřenicích u Prahy (doloženo v roce 1911). Viktorie bol dcera Marie, svobodné dcery Ignaze Holíka (domkaře z Kužušic) a Marie, rozené Pelkové. Šimon a Viktorie mali syna Františka (12.1.1887), ktorý zomrel 14.8.1919 v posádkovej nemocnici v Brne. Býval na adrese Střílky čp. 69 (rodný dům), Brno-Holásky, Na hrázi 5, zaměstnání: tovární dělník v Holáskách. František sa 12.11.1911 v Brne-Tuřany (kostel Zvěstování Panny Marie) oženil s Tereziou Richterovou (1.5.1884 Brno-Holásky), dcérou Jana Richtera (kovářského mistra v Holáskách) a Marie, rozené Jochmanové. Sňatkem legitimována dcera Terezie.

* * *

Nevyjel (89)
Obec Počet
Praha (17), Uherské Hradiště (10), Mladá Boleslav (7), Kolín (6), Brno (6), Kroměříž (5), Bohumín (5), Lipník nad Bečvou (4).

V súčasnosti v ČR žije 89 mužských nositeľov priezviska Nevyjel. Najväčší výskyt je v mestách Praha (17), Uherské Hradiště (10), Mladá Boleslav (7), Kolín (6), Brno (6), Kroměříž (5), Bohumín (5) a Lipník nad Bečvou (4).

* * *

Osobnosť:

Bohumír Nevyjel
nar. 23.10.1883, Vysoké Mýto (okres Ústí nad Orlicí), zom. 17.1.1915 Gyöngyös (Maďarsko).

Rodičmi Bohumíra boli kováč Jaromír Nevyjel a Mari Škraňková.

Vystudoval v rodišti gymnázium (1894–1902), Karlovu univerzitu v Praze (do 1908), kde vykonal státní zkouš­ku ze zpěvu (20. 4. 1907). Byl profesorem v Pra­ze (1908/09), pak v Novém Bydžově. Vedl tam hudební a pěvecký život ve Zpěváckém spolku a v Občanské besedě. Psal písně, sbory (vydáno Jinde-li slunce je, Jan Neruda, 1939) a skladby klavírní.
Narodil se v rodině kováře. Vystudoval reálné gymnázium ve Vysokém Mýtě (1902) a varhanickou školu na pražské konzervatoři (1905). Zapsal se i na Filozofickou fakultu ke studiu estetiky a dějin hudby u prof. Hostinského a Nejedlého. Studoval také sólový zpěv v operní škole O. Paršové-Žikešové, státní zkoušku vykonal roku 1908. Učil v Praze, v roce 1910 odešel do Nového Bydžova. Učil na gymnáziu, stál v čele hudebního a pěveckého života. Sbormistr pěveckých sborů Lubor-Ludiše, založil komorní kvarteto, pořádal hudební večery a slavnostní koncerty. S hudbou začal již v dětství. Od 9 let hrál na housle u učitelů Opletala a Lejska, od 11 let na klavír, ve 13 se začal učit na varhany u ředitele kůru E. Beneše, jehož brzy zastupoval při některých bohoslužbách. Za studií v Praze převzal sbormistrovství pěveckého kroužku Spolku pražských rukavičkářů. Koncertoval v mnoha městech, hrál sólové skladby a doprovázel na klavír. Setkal se a zpíval s K. Hašlerem, hrál v České filharmonii. Byl členem spolku "Slávia", setkával se mnoha osobnostmi uměleckého světa. Psal písně, sbory a drobné klavírní skladby. Zemřel 17. 1. 1915 v maďarském městě Gyöngyös ve vojenské nemocnici na následky zranění ze srbského bojiště. Je pochován na mařatickém hřbitůvku u Uherského Hradiště. Jeho fotgrafia je tu. Jeho dcéra Marie Alžběta vyd. Nováková písala básne. V muzeu v Novém Bydžově na Královéhradecku je pamětní síň Bohumíra Nevyjela a jeho dcery, která svému rodnému městu věnovala pozůstalost po otci a obrazy. V r. 2008 zlodej ukradol pamiatkové predmety (historické knihy a mince) a obrazy čím způsobil škodu za zhruba čtyři milióny korun.

* * *

V komédii - Jáchyme, hoď ho do stroje! - je postava pani Nevyjelovej, ktorú hrá Eva Fiedlerová.