Pocta predkom


Hradil

Priezvisko Hradil sa najviac vyskytuje na Morave. Moji predkovia pochádzajú z obce Dolany (pri Olomouci). Obec v r. 1642 vypálili švédski vojaci a preto staršie matriky z tejto obce nie sú. Priezvisko Hradil má svoj pôvod odvodený od činnosti hradenie, čo v starých časoch mohlo znamenať nejakú stavebnú činnosť.
 
Najstarší známy predok je Vávra Hradil (1665). Rok narodenia vieme podľa záznamu o jeho úmrtí 5.11.1719, kedy zomrel 54 ročný.
Vávra mal manželku Marinu, ich sobáš som zatiaľ nenašiel. Vávra a Marina mali 7 detí: dvojičky Martin a Kateřina (3.10.1695), Alžběta (6.11.1697) vyd. Jemelková, dvojičky Václav a Rosina (4.9.1700), Jan (23.5.1704) a Veronika (8.5.1707).
Našim predkom je Alžběta (1697), ktorá sa 20.9.1722 vydala za dvojnásobného vdovca Matyáša Jemelku do obce Sušice. Čudné je to, že sobáš bol v Hlinsku, kde žil Matyášov brat Tomáš, a nebol v rodnej obci nevesty - v Dolanoch. Tu priezvisko Hradil v línii našich predkov končí.
 
Rod Hradil žije v Dolanoch aj v súčasnosti. Jeden dvor v Dolanoch sa volá - U Hradilů.
 
* * *
 
Hradilovci v obciach fary Pavlovice (okr. Přerov)
 
V 17. st. žili v obciach Hradčany, Radslavice, Šišma a Tučín.
V 18. st. žili v obciach Hradčany, Pavlovice, Radslavice, Sušice a Tučín. V obci Pavlovice bol aj rod Hradilik.
 
* * *
 
Hradil v obci Čejkovice
 
Podrobnú históriu rodu s koreňmi v Čejakoviciach (okr. Hodonín) spracoval pán Radomír Hradil.