Pocta predkom


Horáček - Horák

Horáček
 
Predkovia z rodu Horáček žili v obci Loučka, severne od Lipníka nad Bečvou. Priezvisko pravdepodobne vyjadruje, že dávny predok prišiel z hôr, alebo pracoval v hore, proste - jeho život bol spojený s horou. Ďalšou možnosťou je, že základom pre vytvorenie priezviska bola spojitosť s horením.
 
Najstarší známy predok je Tobiáš (okolo 1630). Tobiášova manželka bola Zuzana a vieme o ich 2 deťoch: Pavel (okolo 1650) a Magdalena (27.4.1657) vyd. Zdráhalová
Pavel (1650) mal manželku Zuzanu a vieme o ich 2 deťoch: Kateřina (1.11.1674) a Jakub (25.7.1676) 
Magdalena (1657) sa 9.8.1676 vydala za Mikuláša Zdráhala a tu priezvisko Horáček v línii našich predkov končí. 
 
Priezvisko bolo zapisované aj v podobe - Horák.
 
Horák
 
Predkov Horákovcov máme z obce Kozlovice (okr. Přerov) v 2 vetvách.
Michal (okolo 1660) mal s manželkou Juditou syna Jana (29.10.1689). Jan sa 18.4.1716 oženil s Marianou Cmulovou zo Šířavy (dnes súčasť Přerova). Jan a Mariana mali dcéru Kateřinu (okolo 1730) vyd. Kočí. Kateřina sa 25.1.1752 vydala za Simhorianusa Kočího a tak tu priezvisko Horák v tejto línii našich predkov končí.
Jiří (okolo 1660) mal s manželkou Mariannou syna Matěja (25.3.1700). Matěj sa 18.11.1721 oženil s Marinou Chludovou z Přerova a v Kozloviciach mali dcéru Annu (29.3.1724), ktorá sa 4.10.1740 vydala za Františka Kalabusa a keď ovdovela, tak sa 22.7.1755 vydala za Josefa Křístka. Tu priezvisko Horák v tejto línii našich predkov končí.
 
V 18. st. žili Horáčkovci a Horákovci v obciach spadajúcich pod faru Drahotuše:
 
Horáček v obci Jezernice
 
Jezernice je obec susediaca s Loučkou. Žil tu Jan Horák (okolo 1730) s manželkou Rosariou a mali syna Jána (10.5.1761). V dome č. 64 žil František Horáček (okolo 1750), zapisovaný aj ako Horák, ktorý mal s manželkou Annou deti: Viktoria (27.8.1769), František Tobiáš (12.9.1774). František Tobiáš sa 4.2.1802 v Podhoří oženil s Mariannou, dcérou Karla Kainara. Žili v dome č. 22 a mali syna Martina (1.11.1802).
 
Horáček v obci Velká
 
Priezvisko Horák tu bolo už v 17. st. Rod Horáčků býval v dome č. 14. Jan Horák (1613) zomrel 83 ročný v r. 1696. V r. 1720 sa ženil Jan Horáček s Kateřinou Havranovou a mali syna Antonína (1727). Antonín Horáček bol 3x ženatý. S manželkou Rosinou mali syna Jana (17.9.1773). I v ďalších generáciách sa rodili Antonínovia. Antonín bol v r. 1836 richtárom.
 
Horáček v obci Drahotuše
 
V dome č. 38 tu žil Pavel (okolo 1740) s manželkou Barborou a mali dcéru Veroniku (10.1.1775).