Pocta predkom


Žiak

Rod Žiak žil v obci Mýtna (okr. Lučenec), maď. Vámosfalva. Priezvisko nás smeruje k úvahe, že dávny predok bol v nejakej situácii takým žiakom, že ho tak začali prezývať. Priezvisko bolo zapisované vo forme Zjak, Sjak.
 
Mýtna patrila do farnosti Dobroč. Matriky sa zachovali od r. 1806, čo limituje náš pohľad do vzdialenejšej minulosti.
 
Žiakovci boli v Mýtnej rozšírení už v 18. st. Avšak v súpisoch poddaných z r. 1715 a 1720 nie je Žiak uvedený.
V urbári z r. 1767 sú v Mýtnej uvedení 6 Žiakovci - Ján ml. a Ján st., Juraj ml., Matej, Andrej a Pavol. Boli poddaní Divínskeho panstva. Všetci obyvatelia obce mali status - írečití poddaní.
 
Najstarší členovia rodu sú zapísaní v matrike zomretých:
Andrej Žiak (1748, zom. 21.12.1806).
Juraj Žiak, jeho manželka bola Zuzana (1749, zom. 26.8.1812).
 
Na začiatku 19. st. mali deti tieto manželské páry:
Ján Žiak a Mária Kúdelka mali deti: Helena (20.10.1807), Dorota (7.12.1810), Ján (29.12.1812),
Juraj Žiak prezývaný Bencko a Eva Žiaková: Anna (1806, zom. 21.3.1806), Dorota (6.5.1811, zom. 10.5.1811), 
Andrej Žiak a Helena Alácsová: Mária (20.11.1810),
Adam Žiak a Anna Vargová: Pavel (23.1.1812), 
 
Naši predkovia sú Ján Žiak a Dorota. Mali dcéru Helenu (1812), ktorá sa 3.12.1836 vydala za Jána Šuľana z obce Píla. Ján Šuľan a Dorota mali 3 deti, ale tu priezvisko Žiak už nepokračovalo.