Pocta predkom


Kúdeľka

Rod Kúdeľka má korene v obci Píla (okr. Lučenec). Pôvod priezviska je v slove kúdeľka, čo je priadza vyrobená z trepárenských a vyčesaných konopných alebo ľanových kúdelí po mykaní. Jednou z možností je, že dávny predok mal kučeravé vlasy, ktoré vyzerali ako kúdeľka a podľa toho mu dali priezvisko.
 
V súpise poddaných z r. 1715 nie je v Píle zaznamenané priezvisko Kúdeľka.
V urbári z r. 1767 je v Píle medzi poddanými uvedený Matej Kúdela. Bol poddaným grófa Pavla Balašu z Modrého Kameňa. Mohlo by sa jednať o predka Kúdeľkovcov. Nevieme, odkiaľ sem Matej prišiel. V tej dobe žil Kúdelka v Gregorovej Vieske. Kúdela žil v Tomášovciach. Priezvisko bolo vtedy rozšírené v Trenčianskej stolici.
 
Píla patrila pod faru v Dobroči. Zachovali sa matriky od r. 1806 a tak sa staršia história ťažšie skúma.
Najstarší záznam o Kúdelkovi súvisí so Štefanom (1742), ktorý zomrel 26.5.1812 vo veku 70 rokov.
Štefan (1742) mal pravdepodobne syna Juraja (1764), ktorý sa oženil s Máriou a mali deti: Mária (okolo 1785) vyd. Žiaková, Katarína (1801) vyd. Dobrocká.
Katarína (1801) sa 14.11.1818 vydala za Jána Dobrockého. Tu priezvisko Kúdeľka v línii našich predkov končí.
 
Na začiatku 19. st. už bol rod Kúdeľka v Píle rozšírený a mali tu svoje rodiny:
Pavel a Mária Šoleková
Ján a Helena Bradová
Martin a Dorota Balážová
Tomáš a Helena Galadová
Ondrej a Mária Žiaková
Juraj a Katarína Fertáľová
 
*
 
Priezvisko Kúdelka má v súčasnosti v SR 148 ľudí, najviac (28) žije vo Valaskej (okr. Brezno). Priezvisko Kúdeľka majú v súčasnosti v SR len 3 ľudia, dvaja v okrese Lučenec - v obciach Dobroč a Halič a jeden v Očovej (okr. Zvolen).