Pocta predkom


Marko

Naši Markovci majú korene v obci Dobroč (okr. Lučenec). V 18. st. boli Markovci početnejší v neďalekej obci Cinobaňa (okr. Poltár). Je možné, že niekto z Markovcov z Cinobane sa presťahoval do Dobroče v 1. pol. 18. st.
Dobroč i Cinobaňa boli evanjelické obce.
Pôvod priezviska Marko je s veľkou pravdepodobnosťou v mene Marek. Na Slovensku je toto priezvisko dosť rozšírené.
 
Marko v Dobroči
 
Najstarším známym predkom je Juraj (okolo 1720). Žil v obci Dobroč (okr. Lučenec). S manželkou Dorotou mali dcéru Máriu (okolo 1750). Mária sa 8.2.1774 v Cinobani vydala za Jakuba Sarvaša a tu priezvisko Marko v línii našich predkov končí. Zaujímavá je skutočnosť, že Mária Marková z Dobroče sa vydávala v kostole v Cinobani. Zvykom bolo, že sobáš bol v obci, kde žila nevesta. Možno aj toto naznačuje spojitosť Markovcov z Dobroče a Cinobane.
Matriky fary Dobroč sa zachovali až od r. 1806 a v 1. pol. 19. st. tu Markovci nemali deti. V 2. pol. 19. st. sú tu už Markovci zaznamenaní, ale priženili sa z Cinobane - sobáš Jána Marka s Katarínou Filovou 2.7.1854.
 
V súpise poddaných v r. 1715 nie je Marko v Dobroči uvedený.
Juraj Marko je zaznamenaný v urbári v r. 1770. Zapísaný je tu ako Greg Markove, ale na inej strane už ako Georgius, teda Juraj. Vlastnil málo pôdy, bol želiar vlastniaci dom. Bol poddaným Samuela Hallera.
 
 
Marko v Cinobani
 
Okolo rokov 1770-1780 v Cinobani žilo 7 manželských párov s priezviskom Marko:
Juraj a Anna
Michal a Helena
Štefan a Katarína
Ján a Dorota
Lukáš a Helena
Matej a Žofia
Tomáš a Helena.
 
Markovci sú zaznamenaní v urbári v r. 1770. Sú tam zapísaní Matej, Tomáš, Lukáš, Pavol st. a Pavol ml. ako poddaní Imricha Battu. Urbár podpísal krížikom Paľo Marko, takže písať nevedel.
 
Markovci v Cinobani v 2. pol. 18. st.:
 
Juraj a Anna - vieme o týchto ich 6 deťoch (matriky začínajú od r. 1769): Martin (19.10.1769), Dorota (20.8.1772), Mária (8.1.1775), Juraj (16.4.1777), Helena (29.5.1780) a Ján (4.5.1783). Dcéra Helena (1780) sa 22.1.1799 vydala za Jána Miadoka.