Pocta predkom


Šuľan

Šuľanovci majú korene v obci Píla (okr. Lučenec). Život v prostredí obklopenom lesmi nebol ľahký. Prvý z predkov postavil dom 2 km od obce a postupne na tom mieste vznikla osada Šuľanovci. Súvislosti so životom v Píle sú uvedené pri rode Kotmánik.
 
V súpise poddaných z r. 1715 sú v Píle uvedení iba 4 poddaní platiaci dane - Andreas Alacs, Joannes Simovjech, Andreas Soltes a Tomas Jacubon. Šuľan tu nie je zapísaný. V tom čase žili v Novohrade (po rozpade Uhorska bol Novohrad rozdelený medzi Slovensko a Maďarsko) Šuľanovci v obciach Turie Pole, Szirák, Bér, Balassagyarmat, Bánk, Felsőpetény a Nógrád. 
V súpise poddaných z r. 1720 nie je v Píle nikto zapísaný.
 
Mapa z r. 1764 zobrazuje Pílu na mieste, kde je dnes osada Šuľanovci a dolu v údolí riečky nie sú nakreslené žiadne domy:
 
V urbári z r. 1767 je medzi poddanými v Píle uvedený Michal Šuľan. Michal bol poddaný domínia Divín. Poddaní mali záväzky ku grófovi Pavlovi Balašovi a grófovi Františkovi Zichyovi. 
Píla patrila pod evanjelickú faru v Mýtnej a tam chodili obyvatelia do kostola. Matriky sa zachovali len od začiatku 18. storočia, takže minulosť sa ťažšie skúma. Na konci 18. st. sa narodili Matej (1789), Ján (okolo r. 1790) a Juraj (1791). Po nich sa rozšírilo potomstvo Šuľanovcov v Píle a okolí. V 2. pol. 19. st. sú Šuľanovci v Píle uvádzaní v domoch 47, 48 a 49.
Ján (1790) mal manželku Helenu Oláhovú. Vieme o ich 2 deťoch: Mária (okolo 1813) vyd. Dobrocká a Ján (3.12.1817).
 
Ján (1817) sa 3.2.1836 oženil s Helenou Žiakovou z Mýtnej. Žili v dome č. 48 a mali deti: po 5 rokoch manželstva sa im narodil mŕtvy chlapec (28.9.1841), Mária (10.9.1843) vyd. Dobrocká, Zuzana (27.10.1846) vyd. Sopóciová, Helena (8.11.1849, zom. malá), Ján (15.8.1852), Helena (14.12.1855). Pokračovateľom tejto vetvy Šuľanovcov z domu č. 48 bol Ján (1852), ktorý sa 3.6.1873 oženil s Dorotou Berackovou. Pri sobáši je uvedené, že Ján pochádza z domu č. 49. Ján zomrel v r. 1910.
Mária (1843) sa 25.2.1862 vydala za Ondrej Dobrockého a tu priezvisko Šuľan v našej línii predkov končí. 
 
Mapa Píly s okolitými osadami v 19. st.:
 

* * *

Fotografie z osady Šuľanovci v r. 2008

kamenná maštaľ:

kamenná terasa

kopec oproti