Pocta predkom


Miadok

Miadokovci majú korene v Cinobani. Priezvisko sa zapisovalo aj vo forme Mjadok.
Najstaršou známou osobou je Ondrej Miadok (1701), ktorý zomrel 78 ročný 16.3.1779. Ondrejovým bratom pravdepodobne bol Mikuláš (1707)
Matej (1700) študoval v Bratislave na evanjelickom lýceu v r. 1721-1726. Pochádzal z Novohradu, a či z Cinobane, to sa ešte musí potvrdiť. V r. 1730-1765 bol v Cinobani ev. a.v. farárom. Nevieme, či tento vzdelaný muž Matej (1700) bol bratom Ondreja a Mikuláša a nevieme, kto boli jeho potomkovia. Matriky sa zachovali od r. 1769. Stašiu matriku asi spálili okolo r. 1960, vraj preto, lebo bola písaná jazykom, ktorému nerozumeli.
 
V súpise poddaných v r. 1715 a 1720 nie je Miadok zapísaný v Cinobani.
 
V urbári v r. 1767 (1770) je v Cinobani ako prísažný krížikom podpísaný Mikuláš Miadok. To je zvláštne, že bol negramotný, keďže tu bol farárom jeho príbuzný. V urbári sú zapísaní:
 Michal Miadok ako poddaný Ondreja Kamočaja.
Mikuláš Miadok ako poddaný Samuela Hallera:
Ondrej Miadok a vdova Uršula Miadoková ako poddaní Františka Ettre.
 
Naša vetva predkov:
Mikuláš (1707-1793) mal manželku Alžbetu. Vieme o ich 2 synoch: Ján (1735) a Tomáš (1736). Otec Mikuláš zomrel 3.12.1793 vo veku 86 rokov:
Ján (1735) mal manželku DorotuVieme o ich 4 deťoch: Michal, Katarína (14.10.1769) vyd. Greksová, Martin (22.5.1774) a Mária (15.6.1777). Otec Ján zomrel 23.2.1811 vo veku 76 rokov a v matrike zomretých sú uvedení aj jeho rodičia:
Martin (1774) sa 4.7.1798 oženil s Dorotou, vdovou po Jánovi Bjeníkovi z Ozdína. Martin a Dorota mali 5 detí: Mária, Helena, Ján, Ondrej (7.7.1807) a Helena.
Ondrej (1807) sa 25.1.1825 oženil s Máriou Palíkovou. Žili v dome č. 31 (71) a mali 5 detí: Ján (18.9.1827), Mária (1832) vyd. Barkáčová, Helena (24.9.1833) vyd. Korimová, Juraj a Ján. Potomkovia mali prezývku Gibza.
Helena (1833) sa 1.2.1853 vydala za Martina Korima do domu č. 77 a tak tu priezvisko Miadok v línii našich predkov končí.
 
 
* * *
 
V 19. st. mali Miadokovci prezývky: Gibza, Mitko, Meňo.
V 1. polovici 20. st. mali Miadokovci prezývky: Gibza, Maľove a Ľachkove.
 
*
 
V súčasnosti žije v SR okolo 70 ľudí s priezviskom Miadok. Z toho najviac v Lučenci (okolo 20).
Rozmiestnenie priezviska Miadok vo svete: https://www.locatemyname.com/sk/Miadok