Pocta predkom


Kokavec

Rod Kokavec žil v obci Hrabovo (okr. Poltár). Obec mala v Uhorsku názvy Garáb a Kálnógaráb. Hrabovo patrilo pod faru Kalinovo a matriky sa zachovali od r. 1734.
Priezvisko je asi odvodené od neďalekej obce Kokavica nad Rimavicou.
 
V súpise poddaných v r. 1715 je v Hrabove medzi 7 poddanými (predstaviteľmi rodín) uvedený Juraj Kokavec.
Juraj mal pravdepodobne 2 synov: Ján (okolo 1700) a Michal (okolo 1700).
Ján (1700) sa oženil s Katarínou a vieme len o ich deťoch narodených po r. 1734: Anna (13.7.1734) vyd. Matejoviech, Juraj (5.3.1737), Dorota (25.11.1739), Pavel (14.1.1743) a Ján (25.12.1746).
Anna (1734) sa 17.2.1754 vydala za Ondreja Matejoviech.
 
Michal (1700) mal s manželkou Dorotou po r. 1734 deti: Ján (14.6.1736), Juraj (19.2.1740) a Ondrej (29.11.1744).
 
V urbári z r. 1770 sú ako spoluvlastníci malej obce Hrabovo uvedení až 5 šľachtici. Medzi 5 poddanými grófa Antona Bertolda je Pavel Kokavec. Sedliaci sa podpísali s krížikom, takže vzdelanosť tu vtedy nebola.
 
22.1.1799 sa ženil Martin s Máriou Matejovou.
 
V súpise z r. 1828 je zapísaný Pavel Kokavec.
 
22.5.1876 mali sobáš 24 r. vdovec Pavel Ľavko a 23 r. Helena, dcéra Michala Kokavca a Márie Hroncovej z Hrabova. Helenina sestra Mária sa 11.4.1871 vydávala z d.č. 23 za Martina Vargu do Kalinova.
 
Postupne sa Kokavcovci usadili v Kalinove
10.1.1804 sa ženil Michal z Kalinova s Dorotou Findjó.
Okolo r. 1825 tu žili Andrej s manželkou Dorotou a Andrej s manželkou Máriou.
5.4.1875 sa ženil 24 ročný želiar Andrej, syn Andreja Kokavca a Márie Sósikovej z Kalinova s 20 ročnou želiarkou Helenou, dcéra Juraja Kokavca a Heleny Mázorovej. Juraj Kokavec žil v dome č. 45 a jeho ďalšia dcéra Mária sa 21.2.1876 ako 22 ročná vydala za Jána Cienika do Slanej Lehoty.
25.11.1875 sa ženil 27 ročný Andrej, syn Pavla Kokavca a Zuzany Vančovej z Kalinova s 23 ročnou Dorotou, dcérou Pavla Morháča a Márie Lorinčekovej z Brezničky.