Pocta predkom


Sýkora

Priezvisko Sýkora je veľmi rozšírené. Títo predkovia sa viažu k obci Cinobaňa. V Uhorsku boli zapisovaní ako Szikora.
 
Najstaršou známou osobou je Alžbeta Sýkorová, ktorá zomrela 76 ročná 4.6.1769. Narodila sa teda v r. 1693. Meno jej manžela nepoznáme. Jeho bratom by mohol byť Tomáš Sýkora (1706), ktorý zomrel 26.1.1783 a jeho manželkou bola Alžbeta. Matriky narodených majú zápisy od r. 1769, takže je najasné napojenie týchto najstarších známych Sýkorovcov na mladšie generácie.
V súpise poddaných v r. 1715 nie je žiaden Sýkora zapísaný. Podľa všetkého to vyzerá tak, že tu vtedy Sýkorovci už mohli žiť, ale asi boli nemajetní a tak sa nedostali do súpisu. V tomto súpise sú Sýkorovci uvedení v Novohrade len v obci Rétságh (dnes je táto obec v Maďarsku, cca 20 km JV od Šiah). 
Dvaja Sýkorovci sú v Cinobani zapísaní v urbári v r. 1767 (1770) - Ondro Sýkora a Tomáš Sýkora. Ondro sa podpísal krížikom. Vtedy patril k prísažným obce. Z toho sa dá usúdiť, že patril medzi dôveryhodné osoby, avšak bol negramotný, tak ako včetci ostatní v obci. To je trochu prekvapujúce, lebo v evanjelickom prostredí školstvo zväčša fungovalo. V čase spisovania urbára tu už škola bola. Dokladá to zápis v matrike zomretých - 2.1.1769 zomrel 51 ročný učiteľ cinobanskej školy Pavol Hudský.
Sýkorovci v urbári z r. 1767 resp. 1770:
Ondro Sýkora bol poddaným Jána Nyáriho. 
Tomáš Sýkora bol poddaným baróna Samuela Hallera. 
Ich súčasníkom, ale nezapísaným v urbári, bol Matej Sýkora.
 
Nevieme, v akom príbuzenskom vzťahu boli Matej, Ondrej a Tomáš.
 
Matej (okolo 1720) mal manželku Margarétu (1725-1788) a vieme o ich 3 deťoch: Michal (1749), Juraj (okolo 1750) a Helena (1762-1769).
 
Ondrej (1730) mal manželku Žofiu (1735-1795) a vieme o ich 4 deťoch: Katarína (okolo 1754) vyd. Bírešová, Pavel (1758), Matej a Mária (1773-1773).
 
Tomáš (1743) mal manželku Máriu a vieme o ich 5 deťoch: Dorota (1.10.1769), Katarína, Mária, Ján a Žofia.
 
Ondrejov syn Pavel (1758) sa 9.2.1779 oženil s Katarínou Vrabcovou z neďalekej Bystričky (dnes súčasť obce Ozdín, okr. Poltár):
Pavel a Katarína mali 7 detí: Mária (4.7.1780), Pavel (20.1.1782), Ján, Matej (26.12.1789-1790), Mária (26.12.1789), Matej (20.6.1793) a Ondrej. V r. 1789 pri narodení dvojičiek (gemelli) Mateja a Márie je napísané - liberi - čo znamená - deti:  
Pavel (1782) sa 23.11.1802 oženil s Dorotou Strungovou a mali 5 detí: Juraj (23.4.1803), Mária, Ján, Juraj (25.3.1812) a Pavel (12.5.1815).
 
Juraj (1812) sa oženil s Máriou a mali 5 detí: Michal (9.8.1835), Dorota (16.10.1836) vyd. Sarvašová, Helena, Mária a Zuzana.
Dorota (1836) sa 24.1.1854 vydala za Michala Sarvaša a tak tu naša línia predkov Sýkorovcov končí.