Pocta predkom


Matejoviech

Rod Matejoviech žil v obci Hrabovo (okr. Poltár). Obec mala v Uhorsku názvy Garáb a Kálnógaráb. Hrabovo patrilo pod faru Kalinovo a matriky sa zachovali od r. 1734.
Priezvisko je odvodené od mena Matej, pravdepodobne to bol ich dávnejší predok. Zdá sa, že priezvisko sa v súčasnosti už na Slovensku nevyskytuje.
 
V súpise poddaných v r. 1715 je v neďalekej obci Ozdín zapísaný Juraj Matejovech. V Hrabove je uvedených len 7 poddaných (predstavitelia rodín) a priezvisko Matejoviech medzi nimi nie je.
 
Okolo roku 1730 sa narodili Juraj, Ondrej, Pavel a Matej. Juraj mal s manželkou Dorotou Balkovskou 9 detí. Ondrej mal s manželkou Annou Kokavcovou 7 detí, Pavel mal s manželkou Helenou 7 detí a Matej mal s manželkou Helenou 4 deti.
 
My sme potomkovia Ondreja a tak si bližšie všimneme jeho vetvu nasledovníkov. Ondrej (okolo 1730) sa 17.2.1754 oženil s Annou Kokavcovou a mali deti: Pavel (8.3.1755), Katarína (3.9.1756) vyd. Strungová, Ondrej (19.11.1758), Juraj (20.8.1761), Žofia (23.12.1763) a dvojičky Pavel a Dorota (25.1.1767).
 
V urbári z r. 1767 sú ako spoluvlastníci malej obce uvedení až 5 šľachtici. Medzi 3 poddanými grófa Antona Bertolda sú Pavel a Ondrej Maťove. Sedliaci sú podpísaný s krížikom, takže nevedeli písať.
 
Katarína (1756) sa 8.2.1774 vydala za Ondreja Strungu do Cinobane.
 
 
V 19. st. priezvisko pravdepodobne pokračovalo vo forme Matej.
 
V súpise z r. 1828 sú zapísaní Juraj a Ján Matej. Zápis je v maďarčine vo forme Matyej.
 
21.7.1868 sa sobášili 27 ročný Juraj Matej syn Andreja M. a Kataríny Hraškovej z Hrabova č.d. 35 a 19 r. Heleny Oravcovej, dcéry Jána O. a Doroty Gálikovej z Hrabova č.d. 9. V rovnaký deň sa sobášili Jurajov 22 ročný brat Andrej s Máriou Fiľovou a ďalší brat - 18 ročný Martin s Máriou Oravcovou.