Pocta predkom


Kotmánik

Naši Kotmánikovci majú najstaršie známe korene v obci Píla (po maďarsky sa volala Fürész, okr. Lučenec). Tento rod sa nikdy veľmi nerozšíril a tak na začiatku 21. storočia priezvisko Kotmánik nemá žiadny muž na Slovensku. Niekoľko mužov má priezvisko Kotmanik (s krátkym a), pravdepodobne potomkovia z oblasti okolo Veľkého Krtíša. Vďaka vysťahovalectvu žije najviac Kotmánikovcov v Kanade.

Priezvisko Kotmánik má svoj pôvod v obci Kotmanová, ktorá je neďaleko Píly. Takže priezvisko vyjadrovalo, že jeho dávny nositeľ pochádzal z Kotmanovej. Kotmánik mohol byť aj potomok Kotmanovcov, ktorý v tomto regióne žili.

V 18. st. v matrikách fary Ábelová (okr. Lučenec) sú záznamy o tom, že tam v r. 1745 žil Ján Kotman, potom Pavel Kotman. Zápisy o ich potomkoch sú do konca 19. st.

V 18. st. v obci Vidiná (fara Tomášovce, okr. Lučenec) žil Ondrej Kotmánik s manželkou Dorotou a mali deti:  Ján (20.6.1745), Ondrej (7.10.1747) a Juraj (22.5.1750). Avšak ich potomkovia používali priezvisko Kotman. Prepojenie na Kotmánikovcov v Píle zatiaľ nepoznáme.

V 18. st. žili Kotmanovci v obci Ľuboreč (okr. Modrý Kameň).

 

Píla

Obec Píla sa nachádza v údolí potoka Píľanka. K obci patria okolité osady, ktoré v minulosti zakladali niektoré rody ako Šuľanovci a Strapkovci. Podobu obce s jej osadami v polovici 19. st. zachytáva mapa:

Pohľad z cintorína na údolie, v ktorom je obec:

V súpise poddaných z r. 1715 sú v Píle uvedení iba 4 poddaní platiaci dane. Kotmánik tu nie je zapísaný.

urbári z r. 1767 nie je medzi poddanými uvedený ani jeden Kotmánik. Poddaní mali záväzky ku grófovi Pavlovi Balašovi a grófovi Františkovi Zichyovi. Urbár obsahuje aj otázky a zaujímavá je odpoveď na otázku č. 4 : Čo má dobrýho aneb zlýho vaša obec? - odpoveď: Dobrýho nic nemáme, zlýho dost. Zem planou, ...

Otázky a odpovede v urbári ukazujú, že v Píle žili Slováci a hovorili po slovensky. A veľmi si nepochvaľovali svoju situáciu.

V r. 1740 bola v obci veľká povodeň, ktorá odniesla všetky domy. Ľudia sa odsťahovali, potom sa niektorí vrátili a prišli aj noví osadníci. A vtedy mohli prísť Kotmánikovci. Ak boli drevorubači a nehospodárili na roliach, tak potom logicky ani neboli zapísaní v urbári.

Na základe zápisov v matrikách vieme, že okolo r. 1750 sa narodili MatúšOndrej a ich potomkovia potom žili v Píle.

Rok narodenia Matúša (1749) vieme podľa veku pri úmrtí 22.12.1809, kedy zomrel vo veku 60 a pol roka:

Rok narodenia Ondreja okolo r. 1750 je odhad podľa toho, že jeho manželka Alžbeta sa narodila v r. 1756 (zomrela ako vdova 5.1.1816):

Matúš (1749) mal s manželkou Helenou viac detí, ale my vieme len o 3 synoch: Juraj (1783), Matúš (1786) a Ján (1799). My sme potomkovia Jána.

Juraj (1783) sa 24.11.1807 oženil s Máriou Krajčove z Mýtnej a mali 3 synov: Ondrej (21.11.1811), Juraj (27.2.1814) a Štefan (29.12.1816). Nevieme, čo sa s deťmi stalo, ich rodičia skoro zomreli – otec Juraj 8.10.1817 a mama Mária 5.7.1823.

Matúš (1786) mal manželku Helenu Kúdelkovú a vieme o ich deťoch narodených po r. 1806: Ondrej (5.5.1807), Juraj (15.9.1809), Pavel, Pavel (13.5.1814) a Mária (8.8.1817).

Ján (1799) sa 24.11.1818 oženil s Annou Dobrockou a mali 8 detí: Ján (16.8.1823), Ondrej (11.12.1825), Helena vyd. Jonášová, Mária vyd. Žiaková, Dorota, Katarína, Katarína a Zuzana (5.8.1845). Krátko na to zomrel otec Ján 2.4.1848 a mama Anna 4.2.1852. Našťastie, najstarší synovia už boli dospelí a mohli sa postarať o malých súrodencov.

Rok narodenia Jána (1799) odvodzujeme od veku 49 rokov, ktorý má uvedený v matrike zomretých 2.4.1848:

Záznam o narodení Ondreja 11.12.1825:

Ondrej (1825) sa 20.11.1849 oženil s Katarínou Ferienčíkovou, žili v dome č. 4 a mali 3 deti: Ondrej, Mária a Juraj (10.2.1859). Mama Katarína zomrela 22.2.1861 a malé deti zostali bez matky. Vdovec Ondrej sa o necelý rok 20.1.1862 v Cinobani oženil so Zuzanou Salajovou z Cinobane č. 90. Ondrej sa priženil do domu Salajovcov v Cinobani a so Zuzanou mali 4 deti: Zuzana (4.9.1862), Helena, Zuzana a Ondrej (23.4.1870).

Záznam o narodení Juraja 10.2.1859 v Píle:

Cinobaňa

Juraj (1859) vyrastal v Cinobani a 25.11.1884 sa oženil s Dorotou Dobrockou z Píly, takže kontakty s Pílou si Kotmánikovci uchovali aj po odchode do Cinobane:

Juraj a Dorota mali 4 deti: Juraj (29.11.1885), Martin (9.3.1891), Zuzana (1.7.1896) vyd. Strungová a Helena (16.5.1900) vyd. Čomajová. Otec Juraj bol obecný pastier v Cinobani. Z domu č. 90 sa presťahovali do domu č. 3, ktorý postavil okolo r. 1895. Mama Dorota mala v Cinobani prezývku Píľanka podľa pôvodu z obce Píla. Pri jej hrobe v Cinobani sú odfotené vnúčatá v r. 1930:

4 generácie predkov Martina (1891):

Juraj (1885) sa 24.5.1910 oženil s Helenou Sarvašovou. Juraj a Helena mali 3 deti: Ján (1911, zom. mladý), Mária (28.11.1912) vyd. Ketko (žili v Kanade) Juraj (22.9.1914). Začala 1. svetová vojna a Helenin manžel Juraj musel narukovať. Zomrel 21.3.1915 pri obci Smolnik (dnes súčasť Poľska pri hraniciach so Slovenskom), keď ho zastrelili pri napájaní koní. Juraj mal mladšieho brata Martina. Tomu jeho mama Dorota Kotmániková povedala, že po bratovi zostala vdova s malými deťmi a treba sa o nich postarať. A tak sa 22.2.1919 Helena vydala za svojho švagra Martina Kotmánika (1891). Helena a Martin mali 7 detí: Helena (28.11.1919) vyd. Strungová, Júlia (31.7.1921) vyd. Cíferová, Zuzana (10.3.1923), Pavel (19.2.1925), Paulína (25.5.1927) vyd. Vilčeková, Sabina (3.1.1929) a Darina (10.2.1931, zom. 7.3.1931). Mama Helena (1890) tak mala s 2 manželmi 10 detí v Cinobani v dome č. 3.

Kotmánikovci mali v Cinobani gazdovstvo, ktoré potrebovalo veľa rúk na robotu. Zakiaľ boli deti malé, tak mame Helene pomáhala jej dcéra Mária. Helena musela variť pre veľkú rodinu a Mária už ako 15 ročná pomáhala svojej mame s deťmi – kúpala ich, šila, strihala deťom vlasy podľa hrnca.

Potomkovia Kotmánikovcov žijú na Slovensku a potomkovia po Jurajovi (1885) a Helene (1900) v Kanade.

Martin Kotmánik a manželka Helena Sarvašová v Cinobani:

Sedliak Martin Kotmánik bol dobrý gazda a veľkú pomoc mu robili voly, ktoré choval a využíval na práce na poliach a na vozenie úrody a materiálu:

Martin (1891) zomrel 28.8.1968 a jeho manželka Helena (1890) zomrela 14.9.1974. Pochovaní sú v Cinobani: 


* * *

Kotmánikovci v ďalších obciach:

 

Na konci 19. st. žili v Ozdíne Ondrej Kotmánik s manželkou Helenou Ďuriškovou a mali deti: Ján (7.5.1896), Martin (21.11.1897), Mária (13.3.1906) a Júlia (11.10.1903).

 

V súčasnosti žijú Kotmanikovci vo Veľkom Krtíši.

 

Zápis, viažúci sa ku Kotmánikovcom, je aj z východného Slovenska. Na  fare Jarabina (okr. Stará Ľubovňa) mali 5.4.1873 dieťa rodičia Blažej Lajčák a Katarína Kotmániková.

 

Na území Maďarska sa 30.3.1832 narodil Jozef v obci Elek (okr. Arad), jeho rodičmi boli Ján Kottmanik a Marta Sandor.