Pocta predkom


Kotmánik

Naši Kotmánikovci majú najstaršie známe korene v obci Píla (po maďarsky sa volala Fürész, okr. Lučenec). Tento rod sa nikdy veľmi nerozšíril a tak na začiatku 21. storočia priezvisko Kotmánik nemá žiadny muž na Slovensku. Niekoľko mužov má priezvisko Kotmanik (s krátkym a), pravdepodobne potomkovia z oblasti okolo Veľkého Krtíša. Vďaka vysťahovalectvu žije najviac Kotmánikovcov v Kanade.

Priezvisko Kotmánik má svoj pôvod v obci Kotmanová, ktorá je neďaleko Píly. Takže priezvisko vyjadrovalo, že jeho dávny nositeľ pochádzal z Kotmanovej. Kotmánik mohol byť aj potomok Kotmanovcov, ktorý v tomto regióne žili.

V 18. st. v matrikách fary Ábelová (okr. Lučenec) sú záznamy o tom, že tam v r. 1745 žil Ján Kotman, potom Pavel Kotman. Zápisy o ich potomkoch sú do konca 19. st.

V 18. st. v obci Vidiná (fara Tomášovce, okr. Lučenec) žil Ondrej Kotmánik s manželkou Dorotou a mali deti:  Ján (20.6.1745), Ondrej (7.10.1747) a Juraj (22.5.1750). Avšak ich potomkovia používali priezvisko Kotman. Prepojenie na Kotmánikovcov v Píle zatiaľ nepoznáme.

V 18. st. žili Kotmanovci v obci Ľuboreč (okr. Modrý Kameň).

 

Píla

Obec Píla sa nachádza v údolí potoka Píľanka. K obci patria okolité osady, ktoré v minulosti zakladali niektoré rody ako Šuľanovci a Strapkovci. Podobu obce s jej osadami v polovici 19. st. zachytáva mapa:

Pohľad z cintorína na údolie, v ktorom je obec:

V súpise poddaných z r. 1715 sú v Píle uvedení iba 4 poddaní platiaci dane. Kotmánik tu nie je zapísaný.

urbári z r. 1767 nie je medzi poddanými uvedený ani jeden Kotmánik. Poddaní mali záväzky ku grófovi Pavlovi Balašovi a grófovi Františkovi Zichyovi. Urbár obsahuje aj otázky a zaujímavá je odpoveď na otázku č. 4 : Čo má dobrýho aneb zlýho vaša obec? - odpoveď: Dobrýho nic nemáme, zlýho dost. Zem planou, ...

Otázky a odpovede v urbári ukazujú, že v Píle žili Slováci a hovorili po slovensky. A veľmi si nepochvaľovali svoju situáciu.

V r. 1740 bola v obci veľká povodeň, ktorá odniesla všetky domy. Ľudia sa odsťahovali, potom sa niektorí vrátili a prišli aj noví osadníci. A vtedy mohli prísť Kotmánikovci. Ak boli drevorubači a nehospodárili na roliach, tak potom logicky ani neboli zapísaní v urbári.

Na základe zápisov v matrikách vieme, že okolo r. 1750 sa narodili MatúšOndrej a ich potomkovia potom žili v Píle.

Rok narodenia Matúša (1749) vieme podľa veku pri úmrtí 22.12.1809, kedy zomrel vo veku 60 a pol roka:

Rok narodenia Ondreja okolo r. 1750 je odhad podľa toho, že jeho manželka Alžbeta sa narodila v r. 1756 (zomrela ako vdova 5.1.1816):

Matúš (1749) mal s manželkou Helenou viac detí, ale my vieme len o 3 synoch: Juraj (1783), Matúš (1786) a Ján (1799). My sme potomkovia Jána.

Juraj (1783) sa 24.11.1807 oženil s Máriou Krajčove z Mýtnej a mali 3 synov: Ondrej (21.11.1811), Juraj (27.2.1814) a Štefan (29.12.1816). Nevieme, čo sa s deťmi stalo, ich rodičia skoro zomreli – otec Juraj 8.10.1817 a mama Mária 5.7.1823.

Matúš (1786) mal manželku Helenu Kúdelkovú a vieme o ich deťoch narodených po r. 1806: Ondrej (5.5.1807), Juraj (15.9.1809), Pavel, Pavel (13.5.1814) a Mária (8.8.1817).

Ján (1799) sa 24.11.1818 oženil s Annou Dobrockou a mali 8 detí: Ján (16.8.1823), Ondrej (11.12.1825), Helena vyd. Jonášová, Mária vyd. Žiaková, Dorota, Katarína, Katarína a Zuzana (5.8.1845). Krátko na to zomrel otec Ján 2.4.1848 a mama Anna 4.2.1852. Našťastie, najstarší synovia už boli dospelí a mohli sa postarať o malých súrodencov.

Rok narodenia Jána (1799) odvodzujeme od veku 49 rokov, ktorý má uvedený v matrike zomretých 2.4.1848:

Záznam o narodení Ondreja 11.12.1825:

Ondrej (1825) sa 20.11.1849 oženil s Katarínou Ferienčíkovou, žili v dome č. 4 a mali 3 deti: Ondrej, Mária a Juraj (10.2.1859). Mama Katarína zomrela 22.2.1861 a malé deti zostali bez matky. Vdovec Ondrej sa o necelý rok 20.1.1862 v Cinobani oženil so Zuzanou Salajovou z Cinobane č. 90. Ondrej sa priženil do domu Salajovcov v Cinobani a so Zuzanou mali 4 deti: Zuzana (4.9.1862), Helena, Zuzana a Ondrej (23.4.1870).

Záznam o narodení Juraja 10.2.1859 v Píle:

Cinobaňa

Juraj (1859) vyrastal v Cinobani a 25.11.1884 sa oženil s Dorotou Dobrockou z Píly, takže kontakty s Pílou si Kotmánikovci uchovali aj po odchode do Cinobane:

Juraj a Dorota mali 4 deti: Juraj (29.11.1885), Martin (9.3.1891), Zuzana (1.7.1896) vyd. Strungová a Helena (16.5.1900) vyd. Čomajová. Otec Juraj bol obecný pastier v Cinobani. Z domu č. 90 sa presťahovali do domu č. 3, ktorý postavil okolo r. 1895. Mama Dorota mala v Cinobani prezývku Píľanka podľa pôvodu z obce Píla. Pri jej hrobe v Cinobani sú odfotené vnúčatá v r. 1930:

Juraj (1885) sa 24.5.1910 oženil s Helenou Sarvašovou. Juraj a Helena mali 3 deti: Ján (1911, zom. mladý), Mária (28.11.1912) vyd. Ketko (žili v Kanade) Juraj (22.9.1914). Začala 1. svetová vojna a Helenin manžel Juraj musel narukovať. Okolo r. 1916 zomrel, keď ho zastrelili pri napájaní koní niekde v Poľsku. Juraj mal mladšieho brata Martina. Tomu jeho mama Dorota Kotmániková povedala, že po bratovi zostala vdova s malými deťmi a treba sa o nich postarať. A tak sa 22.2.1919 Helena vydala za svojho švagra Martina Kotmánika (1891). Helena a Martin mali 7 detí: Helena (28.11.1919) vyd. Strungová, Júlia (31.7.1921) vyd. Cíferová, Zuzana (10.3.1923), Pavel (19.2.1925), Paulína (25.5.1927) vyd. Vilčeková, Sabina (3.1.1929) a Darina (10.2.1931, zom. 7.3.1931). Mama Helena (1890) tak mala s 2 manželmi 10 detí v Cinobani v dome č. 3.

Kotmánikovci mali v Cinobani gazdovstvo, ktoré potrebovalo veľa rúk na robotu. Zakiaľ boli deti malé, tak mame Helene pomáhala jej dcéra Mária z 1. manželstva. Helena musela variť pre veľkú rodinu a Mária už ako 15 ročná pomáhala svojej mame s deťmi – kúpala ich, šila, strihala deťom vlasy podľa hrnca.

Potomkovia Kotmánikovcov žijú na Slovensku a potomkovia po Jurajovi (1885) a Helene (1900) v Kanade.

Martin Kotmánik a manželka Helena Sarvašová v Cinobani:

Sedliak Martin Kotmánik bol dobrý gazda a veľkú pomoc mu robili voly, ktoré choval a využíval na práce na poliach a na vozenie úrody a materiálu:

Martin (1891) zomrel 28.8.1968 a jeho manželka Helena (1890) zomrela 14.9.1974. Pochovaní sú v Cinobani: 


* * *

Kotmánikovci v ďalších obciach:

 

Na konci 19. st. žili v Ozdíne Ondrej Kotmánik s manželkou Helenou Ďuriškovou a mali deti: Ján (7.5.1896), Martin (21.11.1897), Mária (13.3.1906) a Júlia (11.10.1903).

 

V súčasnosti žijú Kotmanikovci vo Veľkom Krtíši.

 

Zápis, viažúci sa ku Kotmánikovcom, je aj z východného Slovenska. Na  fare Jarabina (okr. Stará Ľubovňa) mali 5.4.1873 dieťa rodičia Blažej Lajčák a Katarína Kotmániková.

 

Na území Maďarska sa 30.3.1832 narodil Jozef v obci Elek (okr. Arad), jeho rodičmi boli Ján Kottmanik a Marta Sandor.