Pocta predkom


Oláh

Naši Oláhovci majú korene v obci Píla (okr. Lučenec). Oláh je pravdepodobne valašské priezvisko. V matrike zapisované aj v podobe Olach.
 
Oláhovci žili na laze a jedna z laznických osád obce Píla nesie názov Oláh.
 
Píla patrila pod faru Dobroč. Zachovali sa matriky od r. 1806, preto staršia história rodu zostane nejasná.
 
V súpise poddaných z r. 1715 nie je uvedený Oláh a v súpise z r. 1720 nie je uvedený nikto.
V urbári z r. 1767 taktiež nie je medzi poddanými v Píle uvedený nikto s priezviskom Oláh.
Obec zažívala príchody a odchody obyvateľov. Dôvodom boli aj požiare a povodne.
 
Na začiatku 18. st. tu mali svoje rodiny:
Pavel (okolo 1770) s manželkou Máriou Mološiovou mali deti: Juraj (okolo 1795), Ján (24.4.1809). Juraj (1795) sa 7.11.1815 oženil s Katarínou Krajčiovou.
Matej (okolo 1780)
Lukáš (okolo 1780) sa 19.1.1807 oženil s Máriou.
Martin (okolo 1780) sa 24.1.1809 oženil s Dorotou Oravcovou.
Ján (okolo 1790)
Helena (okolo 1790) vyd. Šuľanová.
 
Helena (1790) sa vydala za Jána Šuľana a tu priezvisko Oláh v línii našich predkov končí.
 
V roku 1913 bol starostom obce Pavel Oláh.
 
Oláhovci žijú v Píle i v súčasnosti.
 
*
 
Najvýznamnejším nositeľom priezviska Oláh bol Mikuláš Oláh (10.1.1493, Sibiu, Rumunsko – 14.1.1568, Bratislava, poch. v Trnave): arcibiskup, humanistický vzdelanec, krajinský hodnostár.