Pocta predkom


Žábenský

Naši Žábenskí žili v obci Rychaltice (dnes súčasť obce Hukvaldy, okr. Frýdek-Místek) v domoch č. 1, 36 a 70. Pôvod priezviska je v neďalekej osade Žabeň, ktorá patrila pod faru Paskov. Priezvisko môže vyjadrovať to, že dávny predok pochádzal z osady Žabeň.
V Rychalticiach bol farský kostol sv. Mikuláša. Matriky pred r. 1700 a z rokov 1731 až 1739 sa pravdepodobne nezachovali a to obmedzuje hľadanie v týchto obdobiach.
 
Najstarší známy predok je Josef (okolo 1680). Josef mal syna Ondřeja (okolo 1710). Ten zdedil grunt č. 2. Ondřej sa oženil s Magdalenou a mali deti: Josef (okolo 1740), Kateřina (20.10.1742), Marina, Rosina, Barbora, Václav (10.7.1751), Anna Františka (5.3.1754), Ludmila Agáta (5.2.1756), Magdalena, Veronika (4.2.1761). Grunt č. 2 zdedil Ondřejov syn Josef.
Václav (1750) sa 15.6.1779 oženil s Barborou Bujnochovou z Kopřivnice. Žili v domoch č. 1 a 70 a mali deti: Veronika (16.10.1779), Kateřina (13.11.1780), Marina (15.3.1783), Rosina (13.11.1784) vyd. Křížková.
Rosina (1784) sa 15.6.1807 vydala do Brušperku za stolára Františka Křížka. Žili v Brušperku v dome č. 372. Tu priezvisko Žabenský v línii našich predkov končí. 
 
Josefovým rovesníkom v Rychalticiach bol Jura (okolo 1690). Jura sa 1.4.1729 oženil (možno bol vtedy vdovec) s Marinou Juřenkovou a mali deti: Martin (okolo 1725), Barbora (1.9.1730), Jan, Mikuláš. V r. 1729 bol Jura fojtom v Rychalticiach. Syn Jan sa 21.8.1752 oženil s Marinou Michnovou a mali deti: Jan (20.7.1753), František Mikuláš, Šimon, Ondřej, Rosalie. Janov brat Mikuláš sa 15.8.1752 oženil s Marinou Cometovou a mali deti: Anna (30.1.1753), František, Jiří, Jan, Marina. Jan (1753) sa 15.6.1778 oženil s Annou Juřenovou.
 
Žábenský v Brušprku a Fryčoviciach
 
Jakub (1611) žil v Brušperku, s manželkou Magdalenou mali deti: Samuel, Judita (11.7.1659). Samuel sa 20.11.1672 oženil s Barborou Rojtmanovou a mali dcéru Kateřinu (23.9.1673). Jakub mal asi aj syna Jana (okolo 1665), ktorý sa 4.8.1689 oženil so Žofiou Orlíkovou a mali dcéru Mariannu (4.3.1690).
Jakub (nevieme, kto boli jeho rodičia) patril medzi tých občanov Brušperka, ktorí mali v r. 1684 právo šenkovať víno a v r. 1699 šenkovať pivo.
 
Mikuláš (okolo 1630) žil v obci Fryčovice, oženil sa s Annou a mali syna Václava (20.3.1660). Václav sa 20.6.1683 oženil s Margaretou. Mikulášovým rovesníkom bol Jiří (okolo 1630), ktorý mal s Kateřinou syna Jiřího (4.3.1665). Vo Fryčoviciach žil aj Mikuláš s Evou a mali syna Jakuba (23.7.1687). Jakub (1687) sa oženil s Alžbětou a mali deti: Jan (12.5.1707), Anna (21.2.1717).
 
 
* * *
 
V Obci Hukvaldy je pomník Obětem 1. a 2. světové války. Medzi padlými v 1. sv. vojne je Antonín Žabenský.
 
* * *
 
V ČR žije len 115 nositeľov priezviska Žabenský, najviac v okr. Frýdek-Místek a Ostrava.
Rozmiestnenie priezviska Žabenský vo svete: https://www.locatemyname.com/cz/Zabensky