Pocta predkom


Žábenský

Žabenskí žili v obci Rychaltice (dnes súčasť obce Hukvaldy, okr. Frýdek-Místek) v domoch. č. 36 a 76. V Rychalticiach bol farský kostol sv. Mikuláša. 
V r. 1729 bol Jura Žábenský fojtom v Rychalticiach.
 
dome č. 76 tu žil Václav Žabenský (nar. okolo 1750), ktorý mal s manželkou Barborou dcéru Rosanu (13.11.1784).
Rosana sa 15.6.1807 vydala do Brušperku za stolára Františka Křížka. Žili v Brušperku v dome č. 372.  Mali dcéru Františku (22.9.1810) vyd. Konečná. Tu priezvisko Žabenský v línii našich predkov končí. 
 
* * *
 
V Obci Hukvaldy je pomník Obětem 1. a 2. světové války. Medzi padlými v 1. sv. vojne je Antonín Žabenský.
 
* * *
 
V ČR žije len 115 nositeľov priezviska Žabenský a najviac v okr. Frýdek-Místek a Ostrava.