Pocta predkom


Žabenský

Žabenskí žili v obci Rychaltice (dnes súčasť obce Hukvaldy, okr. Frýdek-Místek) v domoch č. 1, 36 a 70.
V Rychalticiach bol farský kostol sv. Mikuláša. Matriky z rokov 1731 až 1776 sa pravdepodobne nezachovali a to obmedzuje hľadanie v tomto období.
 
Najstarší známy predok je Jura (okolo 1700). Jura sa 1.4.1729 oženil s Marinou Jučenkovou (?) a 1.9.1730 sa im narodila dcéra Barbora. Predpokladám, že mali syna Ondřeja (okolo 1730). V r. 1729 bol Jura fojtom v Rychalticiach.
 
Ondřej (1730) mal syna Václava (okolo 1750) a predpokladám, že ďalší jeho synovia boli Jan a Josef.
Václav (1750) sa 15.6.1779 oženil s Barborou Bujnochovou z Kopřivnice. Žili v domoch č. 1 a 70 a mali deti: Veronika (16.10.1779), Kateřina (13.11.1780), Marina (15.3.1783), Rosina (13.11.1784) vyd. Křížková.
Rosina (1784) sa 15.6.1807 vydala do Brušperku za stolára Františka Křížka. Žili v Brušperku v dome č. 372. Tu priezvisko Žabenský v línii našich predkov končí. 
 
Jakub patril medzi tých občanov Brušperka, ktorí mali v r. 1684 právo šenkovať víno a v r. 1699 šenkovať pivo.
 
* * *
 
V Obci Hukvaldy je pomník Obětem 1. a 2. světové války. Medzi padlými v 1. sv. vojne je Antonín Žabenský.
 
* * *
 
V ČR žije len 115 nositeľov priezviska Žabenský, najviac v okr. Frýdek-Místek a Ostrava.
Rozmiestnenie priezviska Žabenský vo svete: https://www.locatemyname.com/cz/Zabensky