Pocta predkom


Malík

Predkovia z rodu Malík žili v obci Lihotka, dnes je to mestská časť Ostravy - Mariánské Hory. Dedina mala aj nemecký názov Ellgoth.
 
V Lihotke sa objavuje Matěj Malík v r. 1767. Pôvodom bol z Pruského Sliezska (Borusica Sylesia). V Lihotke sa 28.10.1767 oženil s Dorotou Sýkorovou. Sobáš bol na poslednú chvíľu, lebo o jeden a pol mesiaca sa im už narodilo bábo. Matěj a Dorota žili v dome č. 14 a mali deti: Marianna (12.12.1767), Jiří (24.3.1770), Terezie (14.10.1771, zom. malá), Jan, Ludmila, Anna a Terezie (12.10.1779) vyd. Vlčková. Matěj bol roľník, ale len s malými pozemkami, lebo jeho sociálny status bol domkár.
Terezie (1779) sa 11.2.1798 vydala za Jakuba Vlčka a tak tu priezvisko Malík v línii našich predkov končí. Mama Dorota zomrela 9.7.1806 u dcéry Terezy v dome č. 21.
 
*
 
V Lihotke žili aj iní Malíkovci už na začiatku 18. st.:
Jan, syn Matěja Malíka sa 22.9.1726 oženil s Mariou Sýkorovou.
Václav, syn Jana Malíka sa 30.9.1764 sa oženil s Mariannou Sýkorovou z Novej Vsi.
 
Malíkovci v 18. st. žili v susednom Zábřehu:
Ondřej Malík sa 23.1.1736 oženil s Kateřinou.
Anna, vdova po Josefovi Malíkovi, sa 28.6.1767 vydala za Tomáša Sýkoru zo Zábřehu.