Pocta predkom


Křížek

 
František Křížek (1778) bol stolár v Brušperku (okr. Frýdek-Místek). Nevieme, odkiaľ sa tu vzal. Ako 29 ročný sa 15.6.1807 v Brušperku oženil s Rosanou Záborskou. Žili v Brušperku v dome č. 372. Mali dcéru Františku (22.9.1810), ktorá sa 20.2.1828 vydala za Jana Konečného. A tu priezvisko Křížek v línii našich predkov končí.