Pocta predkom


Křížek

Náš rod Křížek má korene v obci Suché Lazce (pri Opave).
V obci Suché Lazce je alej u "Křížku" smerom na Komárov. Nie je to pamiatka na Křížkovcov, ale poukazuje na to, že sa v aleji nachádza kríž. A to je spojitosť s pôvodom priezviska Křížek - dávny predok možno nosil kríž pri náboženských obradoch a tak mu dali prezývku Křížek.
Potomok Křížkovcov sa usadil v Brušperku, ale rod sa tu nerozšíril, ani nezachoval.
 
Jan (okolo 1730) žil s manželkou Kateřinou v obci Suché Lazce a mali deti: Josef (8.3.1756), Tomáš (1759), Kašpar (2.1.1773), Šimon (14.10.1775).
Josef (1756) sa 17.11.1776 oženil s Kateřinou Slavíkovou, žili v dome č. 16 a mali deti: Matěj (13.9.1777), František (12.10.1778), Jakub (1.5.1781), Jiří (17.4.1784), Anna (15.7.1787).
 
Na začiatku som mal informáciu, že František (1778) bol stolár v Brušperku (okr. Frýdek-Místek). Najskôr som nevedel, odkiaľ sa tu vzal. Matrika narodených pre roky 1746 až 1785 má index, avšak priezvisko Křížek sa tam vôbec nevyskytuje (index pre písmeno K). I to nezapadá do vtedajšieho priemeru, že sa ženil až 29 ročný. Bolo to 15.6.1807 v Brušperku - oženil sa s Rosinou Žábenskou z Rychaltic. Žili v Brušperku vo viacerých domoch (č. 235, 315, 372) a mali deti: Johanna Petronila (2.6.1808), Františka (22.9.1810, krstená ako Karolína) vyd. Konečná, Jan (19.5.1813), dvojičky Ondřej a Marianna (30.11.1815), Karolína (24.4.1818). Avšak František ovdovel a tajomstvo jeho pôvodu nám prezradili údaje uvedené pri jeho 2. sobáši 2.3.1840, keď sa ženil až ako 60 ročný. Jeho druhou manželkou sa stala 42 ročná Marianna Lorutzová. František zomrel 21.1.1848 vo veku 70 rokov (vidieť, že vek sa písal tak trochu orientačne plus mínus nejaký ten rok) v dome č. 372.
 
Dcéra Františka (1810) sa 20.2.1828 vydala za Jana Konečného. A tu priezvisko Křížek v línii našich predkov končí.
 
*
 
V ČR žije takmer 2 000 nositeľov priezviska Křížek. V okolí Brušperku je jeho výskyt minimálny.