Pocta predkom


Lakota

Náš rod Lakota má pôvod v mestečku Brušperk. Priezvisko Lakota je aj v Poľsku a Slovinsku. Slovo lakota bolo používané vo význame lahôdka, ale aj lakomosľ. Pravdepodobne jednu z týchto vlastností mal náš dávny predok.
V moravských lánových rejstříkoch z r. 1657-1679 je priezvisko Pařil zapísané na panstvách
V moravských lánových rejstříkoch z r. 1657-1679 je priezvisko Lakota zapísané na panstvách Blansko, Hukvaldy a Kuřim. Na panstve Hukvaldy žili Jiřík a Pavel.
 
Najstaršou známou osobou je Ondřej Lachotar (okolo 1630), ktorý mal s manželkou Annou syna Jana (29.4.1658) v obci Fryčovice. Syn Jan mal manželku Annu a mali dcéru Dorotu (28.1.1674). Tu však môže byť problém, lebo Jan by bol ako otec veľmi mladý - mal by len 15 rokov. Dorota sa 13.11.1695 vydala za Jana Vavruša, svedkom bol Josef Lakota. Avšak tu priezvisko Lakota v línii našich predkov končí.
 
Jan, zapísaný ako Lagota, patril medzi tých, ktorí mali v r. 1684 právo šenkovať víno a v r. 1699 šenkovať pivo.
 
Kúpa gruntu a domu -
 8.3.1667 Jan Lakota kúpil spustlý grunt ,  29.7.1699 kupoval Josef dom od svojho otca Jana.
 
*
 
Ďalší menovci:
 
Antonín Lakota (okolo 1800) žil v obci Brťoví, dnes súčasť obce Prosetín (okr. Žďár nad Sázavou) a potom v Brne.
 
* * *
 
V súčasnosti žije v ČR 68 obyvateľov s týmto priezviskom, naviac v Blansku, Brne a Prahe.