Pocta predkom


Novák

Naši Novákovci žili v Brušperku. Zatiaľ vieme o nich málo. 
V pol. 17. st tu žil Jakub s manželkou Annou. V pol. 18. st. Josef s Magdalenou.
Jakub (okolo 1700) bol pekár (panifex) v Brušperku. Dňa 23.10.1729 sa oženil s Annou Vavrušovou. Mali dcéru Katarínu (20.10.1729), ktorá sa 25.6.1753 vydala za Václava Konečného a tu priezvisko Novák končí v tejto línii našich predkov. 
 
*
 
Novákovci v Brušperku:
Súkeník František s manželkou Josefou Konečnou mali synov Valentina (okolo 1860) a Antonína. Aj Valentin bol súkeník, oženil sa s Marianou Kabatovou, žili v dome č. 52 a mali Jana (24.12.1888), ktorý sa 4.2.1928 oženil s Aloisiou Jurkovou. Antonín bol pekár, žil v dome č. 34 s manželkou Anežkou Frydeckou a mali dcéru Františku Josefu (9.3.1890).