Pocta predkom


Novák

Jakub Novák bol pekár (panifex) v Brušperku. Dňa 23.10.1729 sa oženil s Annou Vavrušovou. Mali dcéru Katarínu (20.10.1729), ktorá sa 25.6.1753 vydala za Václava Konečného.