Pocta predkom


Novák

Naši Novákovci žili v Brušperku.  
 
Najstarší známy predok je Jakub (okolo 1630), ktorý mal s manželkou Annou deti: Jakub (1.5.1659), Jiří (okolo 1660), Jan (okolo 1662), Adam (okolo 1662). 
Jan (1662) sa 5.11.1694 oženil s Mariannou Košilkovou a mali deti: Dorota (22.1.1686), Kateřina (18.11.1690), František (2.8.1693), Václav (28.8.1696), Jan (16.11.1700), Jakub (27.5.1704).
 
Jan (1700) sa oženil s Veronikou a mali dcéru Kateřinu (22.10.1727) vyd. Vašicová.
 
Jakub (1704) bol súkeník v Brušperku. Dňa 23.10.1729 sa oženil s Annou Vavrušovou. Mali dcéru Kateřinu (20.10.1729), ktorá sa 25.6.1753 vydala za Václava Konečného a tu priezvisko Novák končí v tejto línii našich predkov. 
 
*
 
Novákovci v Brušperku:
 
V pol. 18. st. tu žil Josef s Magdalenou.
 
Súkeník František (okolo 1830) s manželkou Josefou Konečnou mali synov Valentina (okolo 1860) a Antonína. Aj Valentin bol súkeník, oženil sa s Marianou Kabatovou, žili v dome č. 52 a mali Jana (24.12.1888), ktorý sa 4.2.1928 oženil s Aloisiou Jurkovou. Antonín bol pekár (alebo súkeník?), žil v dome č. 34 s manželkou Anežkou Frýdeckou a mali dcéru Františku Josefu (9.3.1890).
 
V pol. 18. st. tu žil Josef s Magdalenou.