Pocta predkom


Nenička

Rod Nenička má korene v mestečku Brušperk. O pôvode priezviska je v Brušperku tento príbeh: 
Z Čech přistěhovalý nový soused, mající ve zvyku stále opakovat „nynčko“ místo zdejšího obvyklého „včil“ dostal přezvisko. Ze zdrobněliny „nejničko“ – Nejnička – „Nenička“ (1657). Ak je to pravda, tak by sa malo jednať o Jakuba (okolo 1640), ktorý je najstarším známym predkom. Jakub mal 2 synov, narodených okolo r. 1670: Jan a Pavel-
 
Jan (1670) mal deti: Dorota (okolo 1700) vyd. Ochranová, Anna (okolo 1700) vyd. Šperlínová. Anna sa 6.2.1725 vydala za Antonína Šperlína a tu priezvisko Nenička v línii našich predkov končí.
 
Pavel (1670) mal manželku Mariannu a mali dcéru Kateřinu (7.4.1703) vyd. Kučerová.

Rod Nenička má korene v mestečku Brušperk. O pôvode priezviska je v Brušperku tento príbeh

Z Čech přistěhovalý nový soused, mající ve zvyku stále opakovat „nynčko“ místo zdejšího obvyklého „včil“ dostal přezvisko. Ze zdrobněliny „nejničko“ – Nejnička – „Nenička“ (1657). 

Najstarším známym predkom je Jakub (okolo 1640). Jeho rovesníkom bol Jan (okolo 1631). Pravdepodobne boli bratia. 

Jan (1631) sa 26.1.1656 oženil s Evou Třeštichovou a mali deti: Pavel (okolo 1656), Tomáš (1656), David (15.10.1657), Tomáš (23.12.1658), Václav (1667), Jakub (18.7.1673), Barbora (28.9.1677). Jan patril medzi tých, ktorí mali v r. 1684 právo šenkovať víno a v r. 1699 šenkovať pivo.

Pavel (1656) bol 4x ženatý: 25.7.1683 so Zuzanou, 1688 s Annou Machovou, 28.10.1696 s Mariannou Purovou a 24.9.1726 s Kateřinou Šperlínovou. S Mariannou Purovou mali deti: Jakub, Magdalena, Jan, Jakub, Kateřina (7.4.1703) vyd. Frýdecká, Jan, Jan, Barbora. S Kateřinou Šperlínovou mal syna Pavla (1727, zom. malý). Pavel st. patril medzi tých, ktorí mali v r. 1684 právo šenkovať víno a v r. 1699 šenkovať pivo.

Jakub (1640) mal syna Jana (okolo 1670).

Jan (1670) mal deti: Dorota (okolo 1700) vyd. Ochranová, Anna (okolo 1700) vyd. Šperlínová. Anna sa 6.2.1725 vydala za Antonína Šperlína a tu priezvisko Nenička v línii našich predkov končí.

 

Na oltári zasvätenom sv. Blažeji sú v sklenenej rakve ostatky sv. Deffendenta. V 18. st. ich z Ríma priniesol Nenička (krstné meno nevieme).

 

* * *

Súbežne žil rod Něnička S od Kyjova v obci Čeložnice už na zač. 17. st. a potom v obci Vlkoš (okr. Hodonín).