Pocta predkom


Ochrana

Keďže v ČR je len okolo 75 mužov (chlapcov) s týmto priezviskom, jedná sa o málo rozšírený rod a mohol by indikovať spoločný koreň vo vzdialenejšej minulosti. Naši Ochranovci žili v Brušperku, Zatiaľ najstaršou známou osobou je Jiří narodený okolo r. 1650. Ochranovci boli súkeníci. Pripájam rodokmeň Veroniky Ochranovej nar. 3.3.1753 v dome č. 32. Veronika sa vydala za Jana Konečného, takže u nej naša vetva Ochranovcov končí. 
Výskyt priezvisk https://www.kdejsme.cz/prijmeni/Ochrana/hustota/ ukazuje, že najpočetnejšie sú Ochranovci v súčasnosti zastúpení vo Velkom Meziříčí (17) a Boskoviciach (15).
Budem rád, ak mi niečo napíšete k histórii rodu Ochrana. Ak poznáte niekoho, kto sa zaujíma o rod Ochrana, tak mi prosím pošlite jeho kontakt.

Naši Ochranovci žili na Morave v Brušperku

V moravských lánových rejstříkoch z r. 1657-1679 je priezvisko Ochrana zapísané na viacerých panstvách. Na panstve Hukvaldy žili Jiří, Matěj a Valentin.

Zatiaľ najstaršou známou osobou v našej vetve je Jiří (okolo r. 1650). Ochranovci v Brušperku boli súkeníci. 

Jiří (1650) mal s manželkou Evou syna Karla (16.1.1687). Karel (1687) sa oženil s Brigitou, žili v dome č. 32 a mali syna Josefa (22.10.1719).

Josef (1719) sa 23.8.1744 oženil s Kateřinou Šperlínovou, žili v v dome č. 32 a mali 7 detí: Anna (27.5.1746), Barbora (6.3.1749), Kateřina (14.3.1751), Veronika (3.3.1753) vyd. Konečná, Klára (12.8.1756), František (8.9.1762) a Jiří (9.4.1765). 

Veronika sa 24.10.1775 vydala za Jana Konečného a tu naša vetva Ochranovcov končí. 

K starším Ochranovcom patria:

Kateřina (okolo 1670), manželka Jakuba Vavruša.

Stanislav (okolo 1630) patril medzi tých, ktorí mali v r. 1684 právo šenkovať víno a v r. 1699 šenkovať pivo.

 

V období 1746 až 1785 žilo v Brušperku niekoľko manželských párov Ochranovcov (okrem našich) vo viacerých domoch:

Martin a Anna

František a Veronika

Jan a Barbora

Jiří a Kateřina

Josef a Anna v č.d. 48

Karel a Alžběta v č.d. 53

Ignác a Kateřina v č.d. 54

Jan a Johana v č.d. 58

Karel a Anna v č.d. 72

Ignác a Mariana (a Barbora) v č.d. 92

Václav a Kateřina v č.d. 98

 

* * *

 

V ČR je len okolo 75 mužov (chlapcov) s týmto priezviskom. Výskyt priezvisk https://www.kdejsme.cz/prijmeni/Ochrana/hustota/ ukazuje, že najpočetnejšie sú Ochranovci v súčasnosti zastúpení vo Velkom Meziříčí (a obec Bory) (17) a Boskoviciach (15).

 

* * *

 

V Nemecku neďaleko česko-nemecko-poľského trojmedzia sa nachádza mesto Herrnhut, ktoré sa po česky volá Ochranov. Založili ho v r. 1722 prenasledovaní členovia Jednoty bratrské z Moravy. Možno priezvisko Ochrana súvisí s podobnou udalosťou.