Pocta predkom


Mičan

Rod Mičan má korene v obci Fryčovice (fara Brušperk). Najstaršie zápisy priezviska sú vo forme Miczan. Obec patrila do Hukvaldského panstva.
Najstarším známym je Jan (okolo 1610), ktorý mal syna Ondřeja (okolo 1640). Ondřej sa 7.9.1664 oženil s Annou Gallovou a mali dcéru Mariannu (5.3.1668). Ondřejovými rovesníkmi boli ďalší Ondřej a Jan. Tento druhý Ondřej mal manželku Evu a deti: Anna (27.6.1662), Kateřina (1.10.1667), Jan (22.5.1670), Barbora (7.8.1674) a Matěj (8.1.1678). Jan mal manželku Magdalenu a deti: Václav (2.8.1670), Jan, Jakub, Marina, Jakub a Ondřej (17.11.1702).
 
Náš predok je Ondřej (okolo 1660). Pravdepodobne sa narodil pred r. 1657 a z tohto obdobia matriky nemáme. Ondřej sa okolo r. 1685 oženil mimo farnosti Brušperk s Margaretou a mali deti: Václav (1.7.1686), Jakub (16.3.1689), Mikuláš (4.9.1690), Magdalena (2.3.1693), Rosina (28.4.1698) vyd. Konečná a František (16.7.1700).
Rosina (1698) sa 18.4.1723 vydala za Jiřího Konečného do Brušperku a tu priezvisko Mičan v línii našich predkov končí.
 
V 2. pol. 18. st. vo Fryčovciach žil František, ktorý mal syna Jana (1783) v dome č. 13. Jan sa 25.11.1804 oženil s Barborou.
Františkov rovesník bol Jakub, ktorý žil v dome č. 76, mal syna Josefa (1795), ktorý sa 11.2.1817 oženil s Marianou Olšanskou.
Register k matrike narodených vo Fryčovciach v r. 1805 - 1833 uľahčuje hľadanie záznamov o narodení Mičanovcov.
 
*
 
Z Fryčovic sa Mičanovci presunuli do Brušperku:
Obuvnícky majster Josef (1780) sa 19.8.1800 oženil s Magdalenou Ochranovou. Zatiaľ neviem,kde sa Josef narodil a kto boli jeho rodičia. Josef a Magdalena žili v dome č. 149 a mali syna Jana Tomáša (26.12.1801). Jan sa 23.11.1823 oženil s Annou Villinovou a mali deti: Josef (21.1.1825), Ferdinand (17.1.1827), Petr (22.6.1832) a Cecilie (1839). Josef (1825) bol mestský strážnik, 22.1.1856 sa oženil s Tereziou Cvekovou, žili v d. č. 87 a 402 a mali deti: Anežka (1864) vyd. Olšáková, Rudolf (2.10.1866). Rudolf bol stolár vo Vítkoviciach, 4.11.1890 sa oženil s Františkou Chylovou. V rovnaký deň sa vydávala aj jeho sestra Anežka za Jána Olšáka z Janovic. Rudolf a Františka mali deti: Josef (1891), Karel (13.8.1895-1895), Václav (1897-1897), Marie (3.10.1904-1904) a František (3.12.1898). František (1898) sa 26.4.1920 oženil s Klemntínou Hrabovskou a mali syna Rudolfa.
 
*
 
V starej knihe z r. 1593 "Zrdcadlo Slawného Margkrabstwij Morawského" sa v r. 1487 spomína Čeněk Mičan z Klinssteyna. V r. 1613 šľachtic Fridrich Mičan kúpil hrad Nižbor v obci Nižbor (Miesenburg, okr. Beroun) nad riekou Berounkou. Jeho syn Hynek Albrecht Mičán z Klinštejna sa stal známym svojim násilníckym správaním.
 
*
 
Do súčasnosti sa vo Fryčoviciach udržalo priezvisko Mičaník. Ich predkom by mohol byť Václav Mičaník s manželkou Annou, ktorí mali syna Josefa (19.3.1749). Václav a Magdalena mali syna Jiřího (18.4.1760).
 
* * *
 
V súčasnostin žije v ČR 210 mužských nositeľov priezviska, najviac v J Čechách (Č. Budějovice). V okr. Frýdek-Místek 16 a v Ostrave tiež 16.