Pocta predkom


Konečný

História našich Konečných sa odohráva najskôr v obci Fryčovice a potom v susednom Brušpeku. Mesto formovalo svojich občanov, lebo pôda nebola hlavným zdrojom obživy a v popredí boli remeslá. Brušperk bol súčasťou hukvaldského panstva, hospodársky rozvoj tu bol v súvislosti so súkeníctvom. V 19. storočí sa význam remesiel znižuje a keď sa mesto ocitlo mimo hlavných ciest, tak sa oslabil jeho význam. Na druhej strane to prispelo k zachovaniu historického centra mesta a celkového staršieho vzhľadu. Svedkom rodinných udalostí je kostol Sv. Jiří. Sv. Jiří je patrónom mesta a meno Jiří sa objavuje aj v menách predkov. 
Pôvod priezviska je v prezývke, ktorú dostal ten, čo býval na konci obce alebo mesta. Priezvisko je veľmi rozšírené, vznikalo nezávisle na viacerých miestach, hlavne na Morave.
 
Históriu Konečných najhlbšie preskúmal Marek Müller, za čo mu patrí veľká vďaka.
 
V Brušperku žil Jan s manželkou Magdalenou a mali dcéru Annu (17.7.1659). Rovesníkom Anny bol Václav (1651).
 
Náš najstarší známy predok je Jan (okolo 1670), ktorý s manželkou Annu žil v obci Fryčovice pokrstili syna Jiřího (20.12.1697)
Jiří (1697) sa 18.4.1723 oženil s Rosinou Mičanovou:
Už o 5 mesiacov sa Jiřímu a Rosine narodil syn Václav (17.9.1723) v obci Fryčovice:
Václav (1723) sa presúva z Fryčovic do susedného Brušperku, kde bol súkeníkom (lat. panifex) a žil v dome č. 18. Dňa 25.6.1753 sa jeho manželkou stala Kateřina Nováková, dcéra súkeníka Jakuba Nováka: 
Václav a Kateřina mali deti: Jan (19.6.1754), Ondřej (okolo 1725), Jiří.
Záznam o narodení Jana 19.6.1754 v Brušperku: 
Jan (1754) zdedil remeslo po otcovi, takže bol súkeník (nem. Tuchmacher). Vlastnil len dom, preto bol uvádzaný ako domkař. Jan sa 24.10.1775 oženil s Veronikou Ochranovou, taktiež zo súkeníckeho rodu.
 
Jan a Veronika mali dome č. 52 deti: Jakub (14.7.1780), Jan Štěpán (24.12.1784). 
 
Aj Jakub (1780) bol súkeník. Dňa 9.11.1802 sa oženil s Annou Viktóriou Janečkovou:
Jakub a Anna mali syna Jana (8.3.1805) v dome č. 14
 
Jan (1805) bol súkeník, 20.2.1828 sa oženil s Františkou Křížkovou, dcérou stolára Františka Křížka. Jan a Františka žili v dome č. 10 a mali deti: Karolína (30.10.1831) vyd. Vlčková a Josefa (15.2.1835). 
 
Karolína (1831) sa vydala za hameráka Františka Vlčka a tak tu priezvisko Konečný v našej línii predkov končí.
 
 
Jan Štěpán (1784) sa 27.2.1832 oženil s Annou Mičaníkovou z Fryčovic a v tejto obci sa aj usadili v dome č. 35 a mali syna Josefa (25.8.1833). Josef sa 27.7.1869 oženil s Mariannou Mertovou, žili v domoch č. 142 a 170 a mali syna Ondřeja (20.11.1865). Ondřej sa 9.11.1897 oženil s Viktoriou Bujnoškovou a mali deti: Josef, Ondřej, Antonín, Cecilie vyd. Bujnochová, Václav, Alois, Vojtěch, Ludmila vyd. Ivánková.
 
Václav (1651) žil v Brušperku a s manželkou Kateřinou mali syna Jana (28.4.1694). Jan sa 3.11.1716 oženil s Veronikou Poštulkovou a mali syna Václava (6.9.1726). 
 
*
 
Josef (okolo 1810) s manželkou Josefou Neničkovou žili v dome č. 296 a mali syna Františka (29.5.1840).
 
Karel (okolo 1810) mal s manželkou Veronikou Vavrušovou syna Karla (okolo 1840). Karel sa oženil s Ceciliou Mertovou a v dome č. 247 sa im narodil syn Vilhelm Felix (21.5.1863). Vihelm odišiel do USA, kde sa jeho manželkou stala Arta Bell z Winston (Davis, Missouri). Žili v Gunnison (Colorado), kde sa im narodila dcéra Ellen Lucinda (11.9.1906) vyd. Smith.
 
* * *
 
Gruntovní knihy Brušperku môžu niečo prezradiť, ale potrebné je prezrieť len v jednej z nich až 1249 strán https://digi.archives.cz/da/permalink?xid=6607a198659e4a78a6fcb451131327e0&scan=1
 
K prezeraniu sú v archíve vo Frýdku-Místku pripravené listiny Cechu soukeníků https://www.badatelna.eu/fond/143251
 
 
Známa osobnosť:
 
Vlastibor Konečný (* 2. 1. 1957 Frýdek-Místek) - cyklista, reprezentant Československa. Vybojoval spolu s Alipi Kostadinovem, Jiřím Škodou a Michalem Klasou bronzovou medaili v silničním závodě mužstev na olympijských hrách v Moskvě (1980). Individuálně obsadil 17. místo.