Pocta predkom


Konečný

História našich Konečných sa odohráva najskôr v obci Fryčovice a potom v susednom Brušpeku. Mesto formovalo svojich občanov, lebo pôda nebola hlavným zdrojom obživy a v popredí boli remeslá. Brušperk bol súčasťou hukvaldského panstva, hospodársky rozvoj tu bol v súvislosti so súkeníctvom. V 19. storočí sa význam remesiel znižuje a keď sa mesto ocitlo mimo hlavných ciest, tak sa oslabil jeho význam. Na druhej strane to prispelo k zachovaniu historického centra mesta a celkového staršieho vzhľadu. Svedkom rodinných udalostí je kostol Sv. Jiří. Sv. Jiří je patrónom mesta a meno Jiří sa objavuje aj v menách predkov. 
Históriu Konečných najhlbšie preskúmal Marek Müller, za čo mu patrí veľká vďaka.
 
Najstarší známy predok je Jan Konečný, ktorý s manželkou Annu žil v obci Fryčovice a 20.12.1697 pokrstili syna Jiřího: 
Jiří (1697) sa 18.4.1723 oženil s Rosinou Mičanovou:
Už o 5 mesiacov sa Jiřímu a Rosine narodil syn Václav (17.9.1723) v obci Fryčovice:
Václav (1723) sa presúva z Fryčovic do susedného Brušperku, kde bol súkeníkom (lat. panifex) a žil v dome č. 18. Ženil sa 30 ročný, 25.6.1753 sa jeho manželkou stala Kateřina Nováková, dcéra súkeníka Jakuba Nováka: 
Do roka sa im narodil syn Jan (19.6.1754):
Jan (1754) zdedil remeslo po otcovi, takže bol súkeník (nem. Tuchmacher). Vlastnil len dom, preto bol uvádzaný ako domkař. Jan sa 24.10.1775 oženil s Veronikou Ochranovou, taktiež zo súkeníckeho rodu.
 
Jan a Veronika mali syna Jakuba (14.7.1780) v dome č. 52
 
Aj Jakub (1780) bol súkeník. Dňa 9.11.1802 sa oženil s Annou Viktóriou Janečkovou:
Jakub a Anna mali syna Jana (8.3.1805) v dome č. 14
 
Jan (1805) bol súkeník, 20.2.1828 sa oženil s Františkou Křížkovou, dcérou stolára Františka Křížka. Jan a Františka žili v dome č. 10 a mali deti: Karolína (30.10.1831) vyd. Vlčková a Josefa (15.2.1835). 
 
Karolína (1831) sa vydala za hameráka Františka Vlčka a tak tu priezvisko Konečný v našej línii predkov končí.
 
* * *
 
Gruntovní knihy Brušperku môžu niečo prezradiť, ale potrebné je prezrieť len v jednej z nich až 1249 strán https://digi.archives.cz/da/permalink?xid=6607a198659e4a78a6fcb451131327e0&scan=1
 
K prezeraniu sú v archíve vo Frýdku-Místku pripravené listiny Cechu soukeníků https://www.badatelna.eu/fond/143251
 
 
Známa osobnosť:
 
Vlastibor Konečný (* 2. 1. 1957 Frýdek-Místek) - cyklista, reprezentant Československa. Vybojoval spolu s Alipi Kostadinovem, Jiřím Škodou a Michalem Klasou bronzovou medaili v silničním závodě mužstev na olympijských hrách v Moskvě (1980). Individuálně obsadil 17. místo.