Pocta predkom


Hobl Hobel Hobla

Rod s týmto zaujímavým priezviskom má v prípade našich predkov najstaršie korene v okolí Tišnova na južnej Morave. Najstaršie zmienky o priezvisku Hobl sú v obci Drásov.

 

Drásov

Na fare Dolní Loučky je 22.11.1665 zaznamenaný sobáš, pri ktorom boli oddaní v Dolných Loučkách Štěpán Hobl (okolo 1640) z dediny Drásov s Lidmilou, dcérou po nebohom Jakubovi Hradeckom z obce Skryje. Štěpán Hobel je v lánových rejstříkoch okolo r. 1660 uvedený ako štvrtláník v Drásove (obr. 81). Pravdepodobne Drásov je obcou, kde sa začína história Hoblovcov z Tišnovska.

Sobáš v r. 1677 (fara Velké Meziříčí): Mikuláš Zezula z obce Dolní Heřmanice a Justýna, dcéra Jana Hobla z obce Mostiště.

V urbári tišňovského panstva cisteriánok z r. 1653.

- v Drásove je zapísaný pri čísle 33. Pavel Hobl a jeho syn Štěpán (obr. 37)

- v Březine (od obr. 42), ani v Svatoslavove (od obr. 45) nie je Hobl zapísaný. 

O vyše 100 rokov neskôr sa v Drásove 21.8.1778 narodila Rosina rodičom Václavovi Hoblovi a Marianne v dome č. 25. 

Hoblovci žili aj v obciach Svatoslav, Březina a v Tišnove.

V matrikách Drásova v 18. st. je priezvisko zapisované aj vo forme Hübl. To by mohlo naznačovať nemecký pôvod priezviska. V 17. st. sa priezvisko Hobl vyskytovalo napríklad v rakúskych obciach Niedertrixen, Weixelberg a v meste Zwettl.

 

Rohozec a Svatoslav

Náš najstarší známy predok sa objavuje v obci Rohozec, kde žil Jakub Hobla (okolo r. 1710). História Rohozca sa ťažšie skúma, lebo nie sú zachované staršie matriky fary Unín (začínajú až od r. 1785). Na fare v obci Doubravník sa niekedy sobášili aj z Drásova a Rohozca. Hoblovci žili v Rohozci v dome č. 14.

Priezvisko sa vtedy písalo vo forme Hobel. Jeho syn Jakub (1739) sa priženil do obce Svatoslav a v Rohozci už Hoblovci nepokračovali. V Svatoslavove v dome č. 41 žila Kateřina Sigmundová, vdova po Bartolomějovi Poldovi a 23.6.1776 sa stala manželkou Jakuba Hobla. Jakub a Kateřina mali v dome č. 41 deti: Martin (17.10.1777), František (4.10.1783), Marianna (1784) a Marianna (1789). V rodnom dome zostal František (1783), ktorý sa oženil s Barborou Pokornou a okolo r. 1812 sa usadili v dome č. 23. František a Barbora mali deti: Anna, František, Ignác, Ignác, Jan, Šimon (21.10.1822). Potomkovia Hoblovcov žili v Svatoslave aj v 20. st.

 

Železné

Martin (1777) sa 14.11.1797 oženil s Kateřinou Daňkovou zo Železného z domu č. 6 (v čase svadby žila v dome č. 14). Martin a Kateřina žili v obci Železné (okres Brno-venkov) v domoch č. 14 a č. 17. Martin bol kolonista, teda osadník, obyvateľ kolónie, čo poukazuje na to, že z obce pôvodne nepochádzal. To súvisí s tým, že Železné bolo poplužní dvůr, ktorý patril po väčšinu času cisterciáckemu kláštoru Porta Coeli v Předklášteří u Tišnova. Avšak v r. 1786 cisár Jozef II. zrušil kláštor a dvor v Železnom bol následne rozdelený a rozpredaný. 

Martin a Kateřina mali 6 detí: Jakub (13.7.1800), Anna (29.4.1804), Matěj (21.2.1807), František (10.5.1810), Josef (7.4.1815) a Václav (25.9.1821). Deti sa rodili v domoch č. 14, 26 a 17. Potomstvo mali synovia Jakub, Matěj, František a Josef. Keďže Hoblovci nevlastnili dostatok pôdy, stali sa z nich remeselníci. Potomstvo pokračovalo v dome č. 17 a v ďalších domoch.

V rodnom dome zostal Matěj (1807), ktorý sa 26.3.1828 oženil s Františkou Sedlákovou a mali deti: Antonín (17.6.1830), Jan (19.6.1833), František (3.10.1836, zom. 30.10.1836), František (12.8.1842). Matěj ovdovel a 19.11.1850 sa oženil so švagrinou Marianou Sedlákovou, s ktorou mali syna Vincenca (21.3.1852). Obyvatelia domu č. 17 v r. 1857 sú uvedení v sčítacích operátoch

Antonín (1830) sa 29.7.1851 oženil s Mariou Knoppovou, žili v rodnom dome č. 17 a mali deti: František (19.7.1851), Mariana (26.4.1854), Marie, Františka (5.10.1860), Josef , Antonie (16.4.1866), Anna (9.1.1870). Františka, Antonie a Anna mali nemanželské deti. František (1851) žil v dome č. 39 a bol 3x ženatý. 1. manželka bola bola Vincencie Stejskalová, sobášili sa 16.10.1881 a mali deti: Jan (1876, zom. 26.2,1877), František (2.8.1882). Mama Vincencie zomrela 2.12.1883 a vdovec František sa oženil s Annou Kloudovou, s ktorou mali deti: Móric (5.9.1885), Antonín (10.1.1877). František znovu ovdovel a 31.8.1890 sa oženil s Mariou Kočkovou a mali deti: Josef (29.9.1891), Václav (26.4.1894), Rudolf (15.1.1896), Františka (27.10.1897), Otakar Václav (21.12.1898), Jan (5.1.1901), Františka (16.12.1902) vyd. Kovářová, Alois (19.5.1907). František (1882) sa 22.9.1906 oženil s Františkou Nejeza a mali syna Bohumila. František (1882) zomrel ako vojak v Omsku v Rusku 1 5.2.1920 . Široké potomstvo je po deťoch Františka (1851) a Marie Kočka.

V rodnom dome č. 17 zostal aj Jan (1833), ktorý sa oženil s Mariou Haláskovou a mali deti: Josef (12.8.1863), Marie, Josefa Anna, Františka, Jan (20.6.1871), Veronika, Anna, František, Josefa, Hedviga (6.4.1883). Obyvatelia domu č. 17 v r. 1880 sú uvedení v sčítacích operátoch.

František (1842) bol tesár a žil vo viacerých domoch. Jeho manželkou sa stala Antonie Mašková a mali deti: dvojičky František a Antonie (14.5.1870), Josef, František, Jan, Františka.

Vincenc (1852) sa oženil s Ceciliou Polákovou, žili v domoch č. 34 a 38 a mali deti: dvojičky Žofie a Johana (3.5.1873) vyd. Dupalová, Josef (11.3.1875), Antonín (12.6.1880).

 

Našim predkom je Josef (1815), ktorý sa živil ako tesár. Dňa 9.11.1847 sa oženil s Františkou Koháčkovou z obce Hájanky. Vieme o ich 2 synoch: František (4.11.1844), Jan (24.6.1849).

František (1844) sa narodil ako nemanželský syn a nie je jasné, či Josef Hobl bol jeho otcom. Avšak František nosil priezvisko Hobl. František bol tkadlec, 4.3.1867 sa oženil s Kateřinou Jelínkovou z Tišnova, žili v Železnom v domoch č. 9 a 41 a mali deti: Františka (29.10.1869), Marie (7.3.1872), František Václav (21.9.1874, zom. 22.4.1875), František (14.8.1877), Josefa (17.2.1880) vyd. Müllerová, Žofie (13.5.1883).

Jan (1849) bol murár, 3.11.1872 sa oženil s Františkou Komárkovou z obce Bukovice č. 6. Žili v Železnom v dome č. 9 a mali len 2 deti: Františka (16.6.1873) vyd. Vlčková a Jan (14.8.1875). Malý Jan zomrel ani nie ročný 20.7.1876 a otec Jan krátko na to 28.9.1876. Smutné. Vdova Františka sa 24.2.1879 vydala za podruha Antona Fialu z obce Borač a sem sa aj presťahovala a mala s ním 2 deti: Anna (20.10.1880) a Josef (11.11.1886). O Anne (1880) vieme, že zomrela vo Frýdku-Místku 14.1.1953.

Dcéra Františka (1873) sa vydala za Petra Vlčka z Brušperku a odsťahovali sa do Uhorska, do Košíc. Tu mali syna Ľudovíta (19.4.1904). Priezvisko Hobl v tejto vetve predkov tu skončilo.

4 generácie predkov Františky (1873):

* * *

 

Pomník Obětem 1. světové války v Železnom obsahuje aj mená Hoblovcov:

Antonín 

František - obeťami vojny boli dvaja Františkovia. František (1882) zomrel 15.2.1920 v Rusku. František (1894), zomrel 30.1.1917 v Rakúsku.

 

* * *

 

V Železnom sa nachádza miestny názov pomenovaný po Hoblovcoch. Je to Hoblova zmola. Zmola je roklina vymletá prívalom vôd.

Pomístní jména poukazujú na zaujímavé nárečie v tomto kraji: Pod dědinó, Na dlóhéch, Pod horó, Klobók, Nad kovárnó, V lókách, Nad skaló, Nad studýnkó.

 

* * *

 

V Svatoslave v dome č. 81 v r. 1924 žil krejčí K. Hobl, v r. 1938 švadlena Hedvika Hoblová.

 

* * *

 

Priezvisko Hobl nie je veľmi rozšírené v ČR, nakoľko tu žije len okolo 140 mužských nositeľov tohto priezviska. Zdá sa, že historicky sa priezvisko objavilo na niekoľkých miestach, dnes je najviac Hoblovcov v Plzni, Prahe a Bloviciach.

 

Viacerí Hoblovci sa z Čiech vysťahovali do USA. Ukazujú to tamojšie cenzusy: https://familysearch.org/search/record/results?count=20&query=%2Bsurname%3Ahobl&offset=40

 

Familysearch má tieto odkazy: https://www.familysearch.org/tree/find/name?search=1&self=|hobl|0|0&_=1517772939061

 


Hobl v iných lokalitách

 

Hoblovci žili na viacerých miestach. Mnohé ukazuje familysearch.

 

Nymburk a Kolín 

Jiří Hobl sa narodil 26.3.1659, Nymburk,  okr. Nymburk. Jeho mnželka bola Marie Wollsová. Ich syn bol: Václav Hobl, nar. 12.7.1688, Plaňany, okr. Kolín, (zom. 18.3.1751). Jeho manželka bola Anna Jonášová. Ich dcéra Dorota (1730-1755) sa 4.2.1748 vydala za Rudolfa Tučka.