Pocta predkom


Kopřiva

Anna Kopřivová (nar. okolo 1800) sa vydala za Františka Koháčka a mali dcéru Františku (1823) vyd. Hoblovú.
 
 
* * *
 
František Kopřiva padol v 1. sv, vojne. Je uvedený na pomníku padlým v Čebíne
* * *
 
František Rohlínek padol v 1. sv, vojne. Je uvedený na pomníku padlým v Čebíne

 


* * *

Karel Blažej Kopřiva sa narodil v obci Cítoliby (dnes Louny) 9.2.1756 (zom. 15.5.1785) byl český hudební skladatel a varhaník.
 
Studoval u svého otce Václava Jan Kopřiva (1708-1789), který byl kantorem a skladatelem v Cítoliby. Později studoval u Josefa Ferdinanda Norberta Segera v Praze . Po studiích pracoval jako varhaník a asistent svého otce v rodné vesničce a jako skladatel napsal několik mas, koncertů a fug za varhany a arény.
 
Kopřiva v obci Cítoliby (dnes Louny)
 
Karel Blažej Kopřiva sa narodil v obci Cítoliby (dnes Louny) 9.2.1756 (zom. 15.5.1785) byl český hudební skladatel a varhaník.
Studoval u svého otce Václava Jan Kopřiva (1708-1789), který byl kantorem a skladatelem v Cítoliby. Později studoval u Josefa Ferdinanda Norberta Segera v Praze . Po studiích pracoval jako varhaník a asistent svého otce v rodné vesničce a jako skladatel napsal několik mas, koncertů a fug za varhany a arény.