Pocta predkom


Komárek

Korene nášho rodu Komárek sú v obci Jeneč. V súčasnosti je obec súčasťou obce Brťov-Jeneč (okr. Blansko). Pôvod priezviska by mal byť v hmyze - komár.
 
Približne 6 km na V od obce Jeneč je mestečko Černá Hora, ktoré bolo sídlom panstva a v jej susedstve na SV je obec Bořitov (nem. Borstendorf). V týchto obciach žili Komárkovci.
V moravských lánových rejstříkoch z r. 1656-1674 na panstve Černá Hora v obci Jeneč nie je uvedené priezvisko Komárek (od obr. 21). V obci Bořitov žil domkár Jiří, avšak jeho dom prevzal Valenta Holý (obr. 39).
 
V obci Jeneč žil Vít (okolo 1700) s manželkou Kateřinou a mali dcéru Annu (8.7.1727).
Vdovec Tomáš sa 9.6.1769 oženil s Annou Pánkovou.
 
Náš najstarší známy predok je Bartoloměj (okolo 1710), ktorý žil v obci Jeneč a mal syna Martina (okolo 1730).
Martin (1730) sa 16.7.1765 oženil s Marinou Mertovou z obce Brťov a žili v obci Jeneč v dome č. 12. Martin a Marina mali deti: Terezie (15.10.1766), Petronila (13.5.1768), Tomáš (12.12.1769), Martin (13.10.1772), dvojičky František a Josef (18.3.1775), Rosalia (13.8.1777), Františka (10.8.1778), Jan (16.12.1779), Leopold (1781), Jiří (15.4.1782). Otec Martin zomrel 69 ročný 21.3.1798 v dome č. 11.
 
Roľník Tomáš (1769) sa 24.6.1787 oženil s Františkou Veselou, žili v domoch č. 11 a č. 12 a mali deti: Matěj (10.1.1793), Kateřina (16.11.1794), Jan (2.1.1796), František (7.3.1798), Marina (21.5.1799), Františka (12.1.1802), Kateřina (28.10.1804), Petronila (18.5.1806), Josefa (15.3.1809), Karel (19.4.1811, zom. v ten istý deň). Tomáš ovdovel a zakrátko sa 15.5.1815 ako 46 ročný oženil s Josefou Vlachovou a mali deti: Kateřina (1.10.1816), Karel (2.12.1823).
Karel (1823) sa 16.1.1844 oženil s Veronikou Schutterovou, usadili sa u nevesty v obci Hajánky a mali deti: Marie (8.1.1851), Josef (19.3.1853).
Josef (1853) sa 8.10.1875 oženil s Mariou Hlavičkovou z obce Žernovník, najskôr sa usadili u nevesty a okolo r. 1878 v Černej Hore. Josef a Marie mali deti: Anna (26.7.1876), Emilie (4.10.1878) vyd. Šmídová, Metod (4.7.1883), Marie (6.8.1885).
 
Leopold (1781) sa 15.1.1804 oženil s Marinou Stejskalovou z obce Brťov a tu žili v dome č. 17 a mali deti: Bartoloměj (24.8.1807), Josef (22.2.1810), Jan (31.5.1812), Marie (28.8.1813), Tomáš (2.5.1819).
Bartoloměj (1807) zostal žiť v rodičovskom dome, oženil sa s Magdalenou Svobodovou a mali syna Františka (1839), ktorý sa 10.5.1866 oženil s Františkou Šmerdovou z obce Dlouhá Lhota č. d. 2. František a Františka žili v dome nevesty a mali deti: Marie (30.1.1867), František (20.9.1868), Františka (23.9.1870) vyd. Holasová, Antonie (13.12.1872) vyd. Hlavičková. František (1868) sa 27.8.1895 oženil s Františkou Štěpánkovou a mali deti: Františka vyd. Řehůrková, Marie, Antonie, František, Hedvika vyd. Krkavcová, Anna vyd. Doležalová, Josef.
Tomáš (1819) sa oženil s Františkou Matalovou, žili v Brťove č. d. 41 a mali deti: Antonín (8.10.1843), František (13.10.1850), Antonie (9.5.1853) vyd. Štěpánková, Františka (4.10.1857, zom. po narodení), Františka vyd. Strachotová.
 
Jiří (1782) sa 17.5.1801 v Uníne oženil s Veronikou Smejkalovou z domu č. 5. V tomto dome potom žili a mali deti: Jan (24.6.1803), František, Jakub, Martin, Antonín (3.6.1812), Karel (4.10.1814), Anna (1.6.1818) a Petr (28.6.1821). 
 
Antonín (1812) bol nádeník v Bukovici. Dňa 25.2.1840 sa oženil s Barborou Navrátilovou z obce Čebín. Žili v Bukovici v domoch č. 6 a 16. a v Uníne v d. č. 5 a 24. Mali deti: Františka (19.10.1847) vyd. Hoblová, Anna (23.12.1849), František (30.10.1852), Josefa (20.10.1853), Antonín (27.6.1856). V dome č. 16 zostal bývať František (1852). Antonín (1856) sa oženil s Nepomucenou Kolářovou, žili v obci Milovice v d. č. 6 a mali syna Antonína (1.5.1876), ktorý sa 21.2.1898 oženil s Helenou Dostálovou.
Františka (1847) sa 3.11.1872 vydala za Jana Hobla do obce Železné. Tu priezvisko Komárek v línii našich predkov končí. Jan a Františka mali len 2 deti: Františka (16.6.1873) a Jan (14.8.1875). Františka v r. 1876 ovdovela a 24.2.1879 sa vydala za Antona Fialu z obce Borač. Žili v obci Borač a mali tu deti: Anna (20.10.1880) a Josef (11.11.1886). Anna žila vo Frýdku-Místku.
 
Karel (1814) sa 8.8.1841 oženil s Annou Procházkovou, žili v Uníne č. d. 5, 6, 17, 20 a 21, a mali deti: František (2.9.1842), Františka (6.1.1847), Josef (2.7.1849), Anna (4.9.1856), Ignác (18.1.1861). Karel ovdovel a oženil sa s Veronikou Šuterovou.
 
Petr (1821) sa oženil s Marianou Stejskalovou, v Uníne v d. č. 8 a 22 mali deti: Františka (25.10.1856), Josefa (8.1.1860).
 
Ondřej (1744)? s manželkou Tereziou Strachotovou žili v dome č. 10 a mali deti: František (16.9.1786), Vincent (30.3.1790), Maximilián (14.9.1792), ? (11.1.1794). Potom v dome č. 10 žil Jan. Ondřej zomrel 70 ročný 2.1.1814.
 
 
Komárkovci v okolí:
 
Matěj (okolo 1700) žil v Černej Hore s manželkou Kateřinou a mali deti: Marina (1.9.1728), Václav (27.8.1731).
František mal syna Karola (okolo 1750), ktorý sa 15.5.1770 oženil s Eleonorou Grunvaldovou.
Martin, syn Matěja, sa 30.6.1765 oženil s Monikou Pavlíkovou. Vdovec Martin sa 30.6.1771 oženil s Johanou Dvořákovou.
 
Jan (okolo 1670) žil v obci Bořitovmal syna Josefa (okolo 1700), ktorý sa 8.1.1722 oženil s Marinou Pavlů a mali deti: Veronika (29.1.1730), Bartoloměj (20.8.1732). 
V Bořitove žil Jan (okolo 1700), ktorý mal s manželkou Veronikou deti: Jakub (11.7.1726), Václav (14.8.1727), Anna (11.6.1730), Jan (7.5.1732).
Šimon a Kateřina tu mali deti okolo r. 1780.
 
V obci Jestřebí žil Tomáš, ktorého syn Šimon sa 13.11.1770 oženil s Kateřinou Hemzalovou.
 
V obci Újezd u Černé Hory žil František s manželkou Barborou a mali dcéru Annu (27.4.1769).
 
 
*
 
V urbári tišňovského panstva cisteriánok z r. 1653 je v obci Drásov pri čísle 39. uvedený Brychta Komárek (obr. 37)