Pocta predkom


Komárek

František Komárek (1782) sa 17.5.1801 v Uníne oženil s Veronikou Smejkalovou z domu č. 5. V tomto dome aj žili a mali tu 8 detí: Jan (24.6.1803), František, Jakub, Martin, Anton (3.6.1812), Karel, Anna (1.6.1818) a Petr (28.6.1821). 
Anton (1812) bol nádeník v Bukovici. Dňa 25.2.1840 sa oženil s Barborou Navrátilovou z obce Čebín. Žili v Bukovici v domoch č. 6 a 16. Mali deti: Františka (19.10.1847) vyd. Hoblová, Antonín a František. V dome č.16 zostal bývať František.
Františka (1847) sa 3.11.1872 vydala za Jana Hobla do obce Železné. Mali len 2 deti: Františka (16.6.1873) a Jan (14.8.1875). V r. 1876 ovdovela a 24.2.1879 sa vydala za Antona Fialu z obce Borač. Žili v obci Borač a mali tu deti: Anna (20.10.1880) a Josef (11.11.1886). Anna žila vo Frýdku-Místku.