Pocta predkom


Komárek

Korene nášho rodu Komárek sú v obci Jeneč. V súčasnosti je obec súčasťou obce Brťov-Jeneč (okr. Blansko). Pôvod priezviska by mal byť v hmyze - komár.
 
Približne 6 km na V od obce Jeneč je obec Černá Hora a v jej susedstve na SV je obec Bořitov. V oboch obciach žili Komárkovci. 
Matěj (okolo 1700) žil v Černej Hore s manželkou Kateřinou a mali deti: Marina (1.9.1728), Václav (27.8.1731).
Jan (okolo 1670) žil v obci Bořitov a mal syna Josefa (okolo 1700), ktorý sa 8.1.1722 oženil s Marinou Pavlů a mali deti: Veronika (29.1.1730), Bartoloměj (20.8.1732). 
V Bořitove žil Jan (okolo 1700), ktorý mal s manželkou Veronikou deti: Jakub (11.7.1726), Anna (11.6.1730), Jan (7.5.1732).
 
V obci Jeneč žil Vít (okolo 1700) s manželkou Kateřinou a mali dcéru Annu (8.7.1727).
 
Náš ajstarší známy predok je Martin (okolo 1730), ktorý mal manželku Marinu (1746), žili v obci Jeneč v dome č. 12, kde mali deti: Martin (13.10.1772), dvojičky František a Josef (18.3.1775), Rosalia (13.8.1777), Františka (10.8.1778), Jan (16.12.1779), Leopold (1781), Jiří (15.4.1782).
 
Leopold (1781) sa 15.1.1804 oženil s Marinou Stejskalovou z obce Brťov a tu žili v dome č. 17 a mali deti: Bartoloměj (24.8.1807), Josef (22.2.1810), Jan (31.5.1812), Marie (28.8.1813), Tomáš (2.5.1819).
Bartoloměj (1807) zostal žiť v rodičovskom dome, oženil sa s Magdalenou Svobodovou a mali syna Františka (1839), ktorý sa 10.5.1866 oženil s Františkou Šmerdovou z obce Dlouhá Lhota č. d. 2. František a Františka žili v dome nevesty a mali deti: Marie (30.1.1867), František (20.9.1868), Františka (23.9.1870) vyd. Holasová, Antonie (13.12.1872) vyd. Hlavičková. František (1868) sa 27.8.1895 oženil s Františkou Štěpánkovou a mali deti: Františka vyd. Řehůrková, Marie, Antonie, František, Hedvika vyd. Krkavcová, Anna vyd. Doležalová, Josef.
Tomáš (1819) sa oženil s Františkou Matalovou, žili v Brťove č. d. 41 a mali deti: Antonín (8.10.1843), František (13.10.1850), Antonie (9.5.1853) vyd. Štěpánková, Františka (4.10.1857, zom. po narodení), Františka vyd. Strachotová.
 
Jiří (1782) sa 17.5.1801 v Uníne oženil s Veronikou Smejkalovou z domu č. 5. V tomto dome potom žili a mali deti: Jan (24.6.1803), František, Jakub, Martin, Anton (3.6.1812), Karel (4.10.1814), Anna (1.6.1818) a Petr (28.6.1821). 
Anton (1812) bol nádeník v Bukovici. Dňa 25.2.1840 sa oženil s Barborou Navrátilovou z obce Čebín. Žili v Bukovici v domoch č. 6 a 16. a v Uníne v d. č. 5 a 24. Mali deti: Františka (19.10.1847) vyd. Hoblová, Anna (23.12.1849), František (30.10.1852), Josefa (20.10.1853), Antonín (27.6.1856). V dome č. 16 zostal bývať František (1852). Antonín (1856) sa oženil s Nepomucenou Kolářovou, žili v obci Milovice v d. č. 6 a mali syna Antonína (1.5.1876), ktorý sa 21.2.1898 oženil s Helenou Dostálovou.
Františka (1847) sa 3.11.1872 vydala za Jana Hobla do obce Železné. Tu priezvisko Komárek v línii našich predkov končí. Jan a Františka mali len 2 deti: Františka (16.6.1873) a Jan (14.8.1875). Františka v r. 1876 ovdovela a 24.2.1879 sa vydala za Antona Fialu z obce Borač. Žili v obci Borač a mali tu deti: Anna (20.10.1880) a Josef (11.11.1886). Anna žila vo Frýdku-Místku.
Karel (1814) sa 8.8.1841 oženil s Annou Procházkovou, žili v Uníne č. d. 5, 6, 17, 20 a 21, a mali deti: František (2.9.1842), Františka (6.1.1847), Josef (2.7.1849), Anna (4.9.1856), Ignác (18.1.1861). Karel ovdovel a oženil sa s Veronikou Šuterovou.
Petr (1821) sa oženil s Marianou Stejskalovou, v Uníne v d. č. 8 a 22 mali deti: Františka (25.10.1856), Josefa (8.1.1860).