Pocta predkom


Jurnečka

Náš rod Jurnečka žil v obci Čebín (okr. Brno venkov). 
V moravských lánových rejstříkoch z r. 1657-1679 je priezvisko Jurnečka zapísané len na panstve Tišnov - žil tu Urban Jurnečka.
 
Najstaršou známou osobou je Mikuláš (1630). Jeho rovesníkom bol Urban (okolo 1640), ktorý žil v susednej obci Hradčany. Jurnečka žil aj v obci Černovice (okr. Blansko, 10 km SZ od Čebína).
Mikuláš mal s manželkou Kateřinou viac detí, my vieme o dvoch: Martin (1691) a František (1698). Mikuláš sa dožil 96 rokov, zomrel 7.5.1726.
 
Martin (1691) sa 30.10.1718 oženil s Mariou Planičkovou a mali deti: Marina (13.2.1719), Rosina, Dorota, Johana a Jakub (20.7.1723). Táto vetva vymrela po meči a priezvisko Jurnečka sa z Čebína vytratilo.
 
František (1698) sa 24.1.1717 oženil s Marinou Bučekovou a zatiaľ vieme o ich 3 deťoch: František (1.3.1719), Kateřina (19.4.1720) a Rosina (16.2.1724) vyd. Rohlínková.
Rosina (1724) sa 9.:2.1744 vydala za Melichara Rohlínka a tak tu priezvisko Jurnečka v línii našich predkov končí.
 
Jurnečka v obci Hradčany
 
Históriu tejto vetvy spracoval Filip Jurnečka. Najstaršou známou osobou tu bol Urban (okolo 1640), ktorý bol svobodník, teda slobodný sedliak. Urban mal s manželkou Zuzanou Šťástovou syna Jiřího (okolo 1670). Jiří (1670) sa oženil s Kateřinou a mali syna Antonína (1697). Antonín (1697) bol starosta, oženil sa s Kateřinou a mali 8 detí: Jan Antonín (21.6.1722), Josef (27.2.1725), Karel, Jakub, Anna, Veronika (31.12.1734) vyd. Budešínska, Kateřina a Rosalie (2.9.1741) vyd. Valinová. Priezvisko pokračovalo po Josefovi (1725), ktorý bol tiež starostom. S manželkou Marinou mali 7 detí: Václav (15.9.1747), František, Martin, Jiří, Barbora, Antonín a Mikuláš (6.11.1767). Václav (1747) sa odsťahoval do obce Březina a tu žilo jeho potomstvo. Mikuláš (1767) sa odsťahoval do obce Drásov č.d. 15.
 
Jurnečka v obci Drásov
 
Mikuláš (1767) sa oženil s Mariou Schultessovou a v dome č. 15 mali deti: Anna (23.7.1790), Magdalena (14.6.1792), František (14.10.1794), Josefa, Josef (12.2.1800) a Anna.  
František (1794) sa oženil s Tereziou Ležákovou, žili v dome č. 15 a mali deti: Barbora, Josefa, Veronika, Antonín, Marie, Františka, Marie, Josef (23.2.1830) a František.
V d.č. 15, 21 a 56 žil robotník Josef (1830) s manželkou Josefou Pospíšilovou a mali deti: Josef (26.10.1855), Jan (26.8.1857) , Antonín (4.6.1859), František (15.6.1861), Josef (22.5.1863), Karel (26.2.1865) a Alois (3.6.1868).
Jan (1857) bol obuvník a 21.2.1887 sa oženil s Apoloniou Šrámkovou. Antonín (1860) bol krajčír a 13.2.1888 sa oženil s Františkou Rašovskou. František (1861) sa usadil v Brne, pracoval tu ako poštový sluha (listonoš). Oženil sa s Mariou Kloudovou a mali 4 synov: Karel (4.11.1894, Drásov), Alfréd (21.2.1897, Brno, Neugasse 40) a František (10.11.1899, Brno). 
 
V č.d. 15 žil aj Jan (syn Josefa a Rosalie Jakešovej) s manželkou Josefou Machovou a mali deti: Karolína (25.4.1858).
 
17.10.1863, č.d. 34, Antonín, rodičia Antonín Jurnečka 3/4 láník (syn Jana a Josefy Antoninovej) a Františka (dcéra Jana Klouda a Josefy  Ambrosovej).
3.4.1865, č.d. 34, Gottlieb, rodičia Antonín Jurnečka a Františka.
 
14.5.1865, č.d. 79, Františka, rodičia obuvník František Jurnečka (syn Tomáša a Marie Podalovej) a Marianna. 28.3.1860, č.d. 69, Antonín (zom. 7.9.1864).
 
Jurnečka v obci Černovice
 
Najstaršou známou osobou tu bol Josef (okolo 1700). Josef mal syna Jiřího (1723). Jiří žil v dome č. 29 a s manželkou Kateřinou mali deti: Jiřŕí (25.4.1772), Kateřina, Terezie, Matěj, Barbora. Jiří (1772) bol roľník v dome č. 2, bol až 3x ženatý a mal deti: František (20.1.1799), Josef, Jan, Františka ... Jurnečkovci tu žijú aj v súčasnosti.
 
 
* * *
 
Priezvisko Jurnečka má v súčasnosti len 111 obyvateľov ČR. Väčšina žije v Tišnove a okolí.
 
Osobnosti
 
R.D. Mgr. Radek Jurnečka, nar.28.1.1972 Boskovice (okr. Blansko), detstvo prežil v obci Letovice. Kkňaz - farář, vězeňský kaplan, vikář a liberecký arciděkan.
 
Ing. Alfréd Jurnečka nar. 21.2.1897 (Brno), zom. 6.9.1981. Jeho manželkou bola Jarmila Pospíšilová. Bol staviteľ, za 1. republiky mal stavebnú firmu v Moravskej Ostrave. Jeho stavby: nemocnica v Zábřehu  nad  Odrou ...
 
Drásov - Ludvík Jurnečka padol v 1. sv. vojne. Otmar Jurnečka bojoval v čs. légiách v 1. sv. vojne. Antonín Jurnečka bol místostarosta TJ Sokol v r. 1918.
 
Březina - z domu č. 6 pochádzali farář Antonín Jurnečka a MUDr. Josef Jurnečka.
 
14.5.1865, č.d. 79, Františka, rodičia obuvník František Jurnečka (syn Tomáša a Marie Podalovej) a Marianna. 28.3.1860, č.d. 69, Antonín (zom. 7.9.1864).