Pocta predkom


Rohlínek

Naši Rohlínkovci žili v obci Čebín (okr. Brno venkov). Priezvisko sa zapisovalo aj ako Rochlínek a Rolínek.
 
V moravských lánových rejstříkoch z r. 1656-1675 je na panstve Lomnice v obci Čebín zapísaný vlastník štvrtinového lánu Pavel Rolínek (obr. 13). Nevieme, kto boli Pavlove deti. Matriky fary Čebín sa zachovali od r. 1717.
 
Najstarším známym predkom v neprerušenej línii je Šimon (1684), pravdepodobne Pavlov vnuk. Šimon mal s manželkou Marinou po r. 1716 deti: Rosina (31.8.1717), Melichar (29.12.1719), Tomáš, Sebastian, Barbora a Matěj (26.8.1728). Na nešťastie, otec Šimon zomrel, keď syn Matěj nemal ani rok.
Rodová línia pokračovala po synovi Melicharovi (1719), ktorý sa 9.2.1744 oženil s Rosinou Jurnečkovou a žili v dome č. 23. Melichar bol často zapisovaný ako Michal. Melichar a Rosina mali deti: Martin (9.11.1755), Josef (12.3.1758), Leopold, Anna a František (30.5.1765).
Martin (1755) sa 16.1.1780 oženil s Kateřinou Křenkovou a žili v domoch č. 23 a 24, kde mali deti: Terezie (22.9.1783) vyd. Navrátilová, Josef (27.8.1786), Marianna (27.10.1789), Kateřina (17.8.1792) a Antonín (26.11.1794).
 
Terezie (1783) sa 24.2.1811 vydala za Jana Navrátila. Žili v Čebíne v dome č. 72 a tu priezvisko Rohlínek v línii našich predkov končí.
 
Josef (1786) sa oženil s Mariannou Hnatovou. Žili v dome č. 33 a mali deti: Marianna (29.1.1808), Tomáš (31.5.1812), František (5.7.1814), Františka (1.1.1816), František (26.11.1816), Františka (2.11.1819), Jan (30.5.1823).
Jan (1823) sa 7.2.1842 oženil s Mariou Slezákovou, žili v dome č. 33  a mali deti: Tomáš (3.11.1843), Josefa (1854).
Tomáš (1843) sa oženil s Annou Marečkovou a mali deti: Rudolf (18.1.1875), František (22.4.1884) a Antonie vyd. Slaninová.
Rudolf (1875) sa 24.5.1898 oženil s Kristínou Perkovou.
František (1884) sa 5.7.1909 oženil s Mariou Outlukovou.
 
Antonín (1794)  sa 22.1.1822 oženil s Kateřinou Křivánkovou.
 
* * *
 
František Rohlínek padol v 1. sv. vojne. Je uvedený na pomníku padlým v Čebíne