Pocta predkom


Odehnal

Korene nášho rodu Odehnal sú v obci Unín (okr. Blansko).
 
V moravských lánových rejstříkoch z r. 1656-1675 na panstve Lomnice v obci Unín nie je uvedené priezvisko Odehnal. To by malo znamenať, že vtedy tu Odehnalovci ešte nežili.
 
Najstarší známy je Josef (1721), ktorý mal manželku Barboru, žili v obci Unín a mali dcéru Barboru (1756).
Barbora (1756) sa 24.1.1779 vydala za Jana Smejkala a žili v Uníne v dome č. 5. Mali deti: Veronika (18.12.1781) vyd. Komárková a Martin (1791, zom. 18.1.1806). V tejto línii predkov už priezvisko Odehnal nepokračovalo.
 
* * *
 
Súčasníkom Josefa Odehnala bol hostinský Jakub Odehnal, ktorý mal s manželkou Barborou dcéru Veroniku (4.2.1755)
 
* * *
 
Odehnal žil neďaleko od Unína v obci Malhostovice. Jednu vetvu publikoval PhDr. Ivo Sperát.
 
Odehnal žil v obco Bořitov. Vavřinec mal syna Pavla (okolo 1750), ktorý sa 16.10.1770 oženil s Rosaliou Přibylovou.
 
* * *
 
V súčasnosti v správnom obvode Tišnov patrí priezvisko Odehnal k najčastejším: Odehnal (107x), Odehnalová (107x).  
* * *