Pocta predkom


Odehnal

Josef Odehnal sa narodil okolo r. 1730. S manželkou Barborou žili v obci Unín a mali dcéru Barboru (1756).
Barbora (1756) sa 24.1.1779 vydala za Jana Smejkala a žili v Uníne v dome č. 5. Mali deti: Veronika (18.12.1781) vyd. Komárková a Martin (1791, zom. 18.1.1806).
Veronika Smejkalová (1781) sa 17.5.1801 vydala za Františka Komárka a žili v jej rodičovskom dome v Uníne č. 5 a mali 8 detí. 
 
* * *
 
Súčasníkom Josefa Odehnala bol hostinský Jakub Odehnal, ktorý mal s manželkou Barborou dcéru Veroniku (4.2.1755)
 
* * *
 
Odehnal žil neďaleko od Unína v obci Malhostovice. Jednu vetvu publikoval PhDr. Ivo Sperát.
 
* * *
 
V súčasnosti v správnom obvode Tišnov patrí priezvisko Odehnal k najčastejším: Odehnal (107x), Odehnalová (107x).  
* * *