Pocta predkom


Buček

Náš rod Buček žil v obci Čebín (okr. Brno venkov). Zatiľ je tu málo preskúmaný.
Na konci 17. st. tu mal rodinu Jan (okolo 1670) a začiatku 18. st. Matěj (okolo 1690).
 
Jan (1670) mal manželku Annu (1667-1732) a ich dcéra bola Marina (okolo 1695) vyd. Jurnečková. Marina sa 24.1.1717 vydala za Františka Jurnečku.
 
 
V r. 1820 v dome č. 10 žil Bužek.