Pocta predkom


Křenek

Rod Křenek žil v obci Čebín (okr. Brno venkov). Pôvod priezviska je asi v rastline křen. Zatiaľ je to málo preskúmaný rod.
 
V moravských lánových rejstříkoch z r. 1656-1675 na panstve Lomnice v obci Čebín nie je priezvisko Křenek zapísané (od obr. 12).
Matriky fary Čebín sa zachovali od r. 1717.
 
Josef Křenek mal dcéru Kateřinu (1756), ktorá sa 16.1.1780 vydala za Martina Rohlínka.
 
V r. 1820 v dome č. 6 (vrchnostenský domek) žil Martin Křenek a v dome č. 41 žil Josef Křenek.
 
 
* * *
 
Početnosť výskytu priezviska Křenek v ČR dosahuje v súčasnosti okolo 1720. Mnohí žijú v Brne a okolí a v Rožnove pod Radhoštěm a okolí.
 
V ČR sa nachádza aj obec Křenek (okr. Praha-východ) a v nej rodinná farma Křenek.