Pocta predkom


Křenek

Rod Křenek žil v obci Čebín (okr. Brno venkov). Pôvod priezviska je asi v rastline křen. Zatiaľ je to málo preskúmaný rod.
Josef Křenek mal dcéru Kateřinu (1756), ktorá sa 16.1.1780 vydala za Martina Rohlínka.
 
V r. 1820 v dome č. 6 (vrchnostenský domek) žil Martin Křenek a v dome č. 41 žil Josef Křenek.
 
 
* * *
 
Početnosť výskytu priezviska Křenek v ČR dosahuje v súčasnosti okolo 1720. Mnohí žijú v Brne a okolí a v Rožnove pod Radhoštěm a okolí.
 
V ČR sa nachádza aj obec Křenek (okr. Praha-východ) a v nej rodinná farma Křenek.