Pocta predkom


Navrátil

Jan Navrátil sa narodil okolo r. 1765. Bol 1/4 láník v Čebíne. Dňa 24.2.1811 sa oženil s Tereziou Rohlínkovou z Čebína. 
Žili v Čebíne v dome č. 72 a mali dcéru Barboru (4.10.1815) vyd. Komárková
Barbora (1815) sa 24.2.1840 vydala za Antona Komárka z obce Unín a usadili sa v obci Bukovice.