Pocta predkom


Navrátil

Naši Navrátilovci žili v obci Čebín (okr. Brno venkov). Prisťahoval sa sem Jan Navrátil (okolo 1765). Bol 1/4 láník v Čebíne na grunte č. 72. Dňa 24.2.1811 sa oženil s Tereziou Rohlínkovou z Čebína a mali deti: František (16.7.1812), Barbora (4.10.1815) vyd. Komárková, Kateřina (1.1.1819) vyd. Sitková a Františka (5.5.1820).
František (1812) sa oženil s Josefou. Josefa zomrela 3.11.1849 počas epidémie cholery.
Barbora (1815) sa 24.2.1840 vydala za Antonína Komárka z obce Unín a usadili sa v obci Bukovice.
 
V r. 1820 v dome č. 72 žil Josef Navrátil.
 
Navrátilovci žili aj v susednej obci Chudčice.
Navrátilovci žili v obci Březina.
 
* * *

Stanislav Navrátil padol v 1. sv. vojne. Je uvedený na pomníku padlým v Čebíne.
 
Josef Navrátil padol v 1. sv. vojne. Je uvedený na pomníku padlým v Chudčiciach.