Pocta predkom


Rod Sarvaš

12.02.2017 01:02

Rod Sarvaš žil v Cinobani približne 300 rokov a dnes sú potomkovia roztrúsení po svete

https://korene.webnode.sk/novohrad/sarvas/

—————

Späť