Pocta predkom


ORNT

24.05.2021 23:28

Ornt nie je skratka, ale zvláštne priezvisko mojich predkov. Orntovci boli potomkovia nemeckých prisťahovalcov zo Saska. Žili v obci Piargy, čo sú dnes Kremnické Bane neďaleko Kremnice. Na pátranie v matrikách bolo potrebné si zvyknúť, lebo obec Piargy zapisovali s rôznymi názvami - Perg, Johanesberg, Jánoshegy atď. Priezvisko zapisovali v podobách Ornt, Ornth, Orndt, Ornet ... A komplikáciou sú chýbajúce matriky z kratších období. Na druhej strane, matriky začínajú od r. 1659, za čo musíme byť vďační. Nemecká precíznosť a kultúra nám zanechala pekne zapísané udalosti súvisiace s predkami. V Piargoch neboli roľníci. Muži sa venovali baníctvu a spracovaniu kovov. A ich manželky sa starali o rodiny s veľa deťmi.

—————

Späť