Pocta predkom


Oravec z Levoče

11.03.2017 22:24

Korene Oravcovcov v Levoči siahajú do 17. storočia. Levoča bola prosperujúce mesto plné remeselníkov a obchodníkov, čo sa značne odlišovalo od zloženia obyvateľstva na vidieku. Rod Oravec popisujem tu.

—————

Späť