Pocta predkom


Webová prezentácia spustená v prostredí webnode

28.12.2008 02:16

S priateľmi histórie sa chcem podeliť o poznatky, ktoré som získal. Využívam k tomu prostredie webnode, lebo sa chcem sústrediť na obsah a verím, že webnode sa postará o formu.

—————

Späť