Pocta predkom


Rod Gallay z Ratkovej

07.03.2017 00:26

Gallayovci boli pokrokoví Slováci, patrili aj k podporovateľom slovenského gymnázia v Revúcej. Dnes ich v Ratkovej niet.

—————

Späť