Pocta predkom


Predkovia z Přerova

10.07.2020 11:37

Tak ako veľká väčšina obyvateľov v minulosti žila na vidieku, tak logicky aj väčšina predkov bývala v dedinách či malých mestečkách. Len výnimočne máme predkov, ktorí boli obyvateľmi väčších (na vtedajšie pomery) miest. Predkovia z Hanej žili na území vymedzenom od Přerova po Hranice na Morave. Keď sa vdovec Sebastian Záboj (1777) z Veselíčka 20.2.1821 oženil s Tereziou Kočí (1795), získali sme predkov z mestského (prímestského) prostredia. Terezie pochádzala z obce Šířava, ktorá už vtedy bola přerovským predmestím. Jej predkovia žili v Šířave, Kozloviciach a Přerove. Jedná sa o rody Kočí, Skřeček, Horák, Cmula, Křístek, Holubař, Bartek, Hořina, Chluda. Je zrejmé, že sú to moravské priezviská.

—————

Späť