Pocta predkom


Janica-Klapčík a Múdry-Vozatár

04.08.2020 22:48

Dlhšie som sa nevedel pohnúť (okrem iných) v rodoch Klapčík a Múdry.

Klapčíkovci žili v Rašove, okolo pol. 18. st. sa záznamy o nich v matrikách strácali. Keď som odhalil, že pôvodne sa volali Janica a postupne sa premenúvali, tak bolo všetko jasnejšie.

V Predmieri sa objavili záznamy o Vozatárovcoch na konci 18. st.  Náš predok Žofia Múdra sa vydávala v Predmieri za Ondreja Bajzu a nebolo uvedené, odkiaľ pochádzala. Našťastie pri narodení 1. dieťaťa pán farár napísal, že má prezývku Vozatár. Dlhšie trvalo, kým som zistil, že rod Vozatár má korene v Považskom Podhradí. A tam žil aj rod Múdry. Tak som objavil rodové korene v Považskom Podhradí, obci pod Považským hradom.

—————

Späť