Pocta predkom


Ján Miloslav Hurray

10.02.2017 20:59

Ján Miloslav Hurray bol vzdelaný človek žijúci v 19. storočí. Národovec a evanjelický farár v Kyjaticiach

https://korene.webnode.sk/osobnosti-v-pribuzenstve/jan-hurray/

 

—————

Späť