Pocta predkom


Archív článkov

31.12.2019 00:33

Obec Mysliboř - rody Nováček, Skoumal a Cucla

Martin Sup priniesol nové nálezy a tak sa dianie v obci Mysliboř (fara Telč) vyjasnilo. Naši Nováčkovci sa pôvodne volali Skoumalovci a stalo sa toto: Pavel Skoumal mal s manželkou Dorotou syna Vojtěcha (9.4.1715). Vojtěch sa 19.11.1747 oženil s Rosinou Cuclovou a začal sa písať ako Nováček (toto...

—————

29.03.2018 01:01

Predkovia z oblasti Libavá

Vďaka rodopisnému webu  Otakara Šámala som získal poznatky o predkoch Heinricha Koberta z Tršic. Jeho predkovia pochádzali z dediniek, kde je v súčasnosti vojenský priestor Libavá.

—————

11.03.2017 22:24

Oravec z Levoče

Korene Oravcovcov v Levoči siahajú do 17. storočia. Levoča bola prosperujúce mesto plné remeselníkov a obchodníkov, čo sa značne odlišovalo od zloženia obyvateľstva na vidieku. Rod Oravec popisujem na https://korene.webnode.sk/levoca/oravec/

—————

07.03.2017 00:26

Rod Gallay z Ratkovej

Gallayovci boli pokrokoví Slováci, patrili aj k podporovateľom slovenského gymnázia v Revúcej. Dnes ich v Ratkovej niet.

—————

16.02.2017 00:58

Rod Zedek

Zedkovci je rod rozšírený v obci Lazníky (okr. Přerov). Tomáš Zedek tu bol v 19. st. mlynárom. https://korene.webnode.sk/morava/hana/zedek/

—————

13.02.2017 00:33

Rod Zmeškal

Zmeškalovci žili stáročia v malej dedinke Nahošovice severne od Přerova a tak je prirodzené, že mnohí potomkova si hľadali svoje miesto v širokom ďalekom okolí https://korene.webnode.sk/morava/hana/zmeskal/  

—————

12.02.2017 01:02

Rod Sarvaš

Rod Sarvaš žil v Cinobani približne 300 rokov a dnes sú potomkovia roztrúsení po svete https://korene.webnode.sk/novohrad/sarvas/

—————

10.02.2017 20:59

Ján Miloslav Hurray

Ján Miloslav Hurray bol vzdelaný človek žijúci v 19. storočí. Národovec a evanjelický farár v Kyjaticiach https://korene.webnode.sk/osobnosti-v-pribuzenstve/jan-hurray/  

—————

07.02.2017 01:57

František Lesák

Portrét Františka Lesáka, ktorý prehral boj s gestapom https://korene.webnode.sk/osobnosti-v-pribuzenstve/frantisek-lesak/

—————

15.12.2016 23:14

Plnenie stránok pokračuje po dlhej odmlke

Pôvodné rodopisné stránky som mal na host.sk , ale tam to prestalo fungovať. Takže som vsadil na istotu, ktorú dáva platforma webnode.sk Za tie roky sa všeličo vyjasnilo v rodových líniách a je dobré sa o to podeliť s tými, ktorých zaujíma rodinná história.

—————