Pocta predkom


Vokounovci vo Viedni v r. 1903. Prvá fotografia, sú na nej rodičia František a Františka a malý František v sukničke a Josef ako malé bábätko.

Vokounovci vo Viedni v r. 1903. Prvá fotografia, sú na nej rodičia František a Františka a malý František v sukničke a Josef ako malé bábätko.

—————

Späť