Pocta predkom


Mikuláš Gajdošík 1683 - Majetkové prevody medzi Jánom Hrabovským alias Teplickým a Mikulášom Gajdošíkom v Hrabovom v r. 1683.

Mikuláš Gajdošík 1683 - Majetkové prevody medzi Jánom Hrabovským alias Teplickým a Mikulášom Gajdošíkom v Hrabovom v r. 1683.

—————

Späť