Pocta predkom


Gabriela Lesáková rod. Zábranská so svojimi potomkami na dvore domu v Předmostí okolo r. 1970.

Gabriela Lesáková rod. Zábranská so svojimi potomkami na dvore domu v Předmostí okolo r. 1970.

—————

Späť